Veselības nedēļa Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centrā

Februāra pirmajā nedēļā no 4. – 8. februārim Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centrā notika 4 dienu veselības aktivitāšu cikls “Veselības virpulī”. Veselības aktivitāšu nedēļā aktīvi darbojās 15 bērni, kuri izzināja, pētīja, jautāja, diskutēja, veidoja, klausījās, līdzdarbojās, vingroja un mācījās. Katra diena bija darbīga un interesanta, kā arī izglītojoša un pamācoša.

Pirmā diena bija vērsta uz fiziskajām aktivitātēm, jo kā jau mēs zinām “veselā miesā, vesels gars”. Viesītes sporta organizatores Jolantas Stumbiņas vadībā bērniem tika piedāvātas dažādas aktivitātes – sākot ar vingrošanu, beidzot ar dažādām stafetēm. Savukārt, otrajā dienā Sandra Nikolajeva vadīja lekciju “Par veselīgu Viesītieti”, kur tika pastāstīts par to, ka līdzās fiziskām aktivitātēm, svarīgs ir arī pareizs uzturs, kas kopā veido veselīgu dzīvesveidu.

Aktivitāšu ietvaros tika demonstrēts Eiropas Savienības Interreg Latvija-Lietuva pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 atbalstīta projekta Nr. LLI-295 “Ilgtspējīgas, sociālas un aktīvas Viesītes un Rokišķu kopienas”, /V-R communities/ ietvaros iegādātais veselības komplekts, kurš ir pieejams Jaunatnes iniciatīvu centrā. Šis veselības komplekts ļauj bērniem labāk izprast jēdzienu – veselīgs uzturs. Savukārt, ar kustību spēles palīdzību bērni var izkustēties un labi pavadīt laiku.

Veselības nedēļa noslēdzās ar kopīgas maltītes gatavošanu “Kad veselīgi nozīmē arī garšīgi”, kopīgi gatavojot augļu salātus un izspēlējot viktorīnu “Veselības Virpulī”. Viktorīna sastāvēja no jautājumiem par visas nedēļas garumā dzirdēto un redzēto, kur uzvaras laurus guva Loreta.

Liels paldies Jolantai Stumbiņai un Sandrai Nikolajevai par aktīvu līdzdarbošanos Veselības nedēļā. Ļoti liels prieks, ka projekta Nr. LLI-295 “Ilgtspējīgas, sociālas un aktīvas Viesītes un Rokišķu kopienas” ietvaros Jaunatnes iniciatīvu centrs tika pie jauna aprīkojuma – spēlēm, magnētiskās tāfeles, vingrošanas bumbām, kuras varēs izmantot dažādu veselības pasākumu organizēšanā, kā arī ikdienas darbā ar jaunatni. Tāpat paldies bērniem, kuri bija atsaucīgi un piedalījās visās piedāvātajās aktivitātēs.

Jo dzīvot veselīgi ir stilīgi!

Projekta kopējais finansējums: 199 650,36 eiro, tai skaitā ERAF finansējums 169 702,80 eiro. Viesītes novada pašvaldības finansējums: 101 143,57 eiro, tai skaitā ERAF finansējums 85 972,03 eiro.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Viesītes novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Jaunatnes lietu speciāliste un sabiedrisko att. spec. Dita Sala

Drukāt