Projektam “Radošās rezidences Viesītē” uzsākti būvdarbi

2019. gada 4. februārī  uzsākti būvdarbi projektam “Radošās rezidences Viesītē”. Pamatojoties uz veikto iepirkumu,   noslēgts  līgums ar SIA “Defass-D” par radošo rezidenču izbūvi un  ar  SIA “Buvkon” par būvuzraudzību. 

Projekta rezultātā tiks veikta telpu pārbūve ar lietošanas mērķa maiņu bijušās Viesītes skolas internāta ēkas 2. stāvā (Brīvības iela 8). Viesītes radošās rezidences telpas būs pieejamas Viesītes novada iedzīvotājiem un viesiem plenēru rezultātu (mākslas darbu) apskatei un iespēja tikties ar māksliniekiem plenēru laikā. Kā arī tā būs īstermiņa uzturēšanās vieta radošo profesiju pārstāvjiem plenēru laikā.

Pagājušā gada jūnijā Viesītes novada pašvaldība saņēma Lauku atbalsta dienesta lēmumu par projekta Nr. 18-05-AL24-A019.2205-000001 “Radošās rezidences Viesītē” iesnieguma apstiprināšanu.

Projekta īstenošanas laiks 01.09.2018. līdz 30.09.2019. Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākumā “darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projekta kopējais budžets EUR 50 000, no kuriem EUR 45 000 ELFLA finansējums un EUR 5 000 pašvaldības līdzfinansējums.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests. Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Projektu administratore L.Maisaka

print