Aizvadītais gads Viesītes novada Dzimtsarakstu nodaļā

Viesītes novada Dzimtsarakstu nodaļas teritorija aptver Viesītes pilsētu, Viesītes, Elkšņu, Saukas un Rites pagastus. Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas pienākumus veic Daina Vītola, vadītājas vietnieces pienākumus- Evita Čibule.

Dzimtsarakstu nodaļā 2018.gadā kopā reģistrētas 9 laulības (no tām, 7 laulības reģistrētas dzimtsarakstu nodaļā un 2 laulības reģistrētas pie garīdzniekiem). No visām 9 noslēgtajām laulībām 15 personām tās bija pirmās laulības, 2 personām – otrās laulības, 1 personai – trešās laulības. Vidējais vecums: sievietēm 27 gadi un vīriešiem 28 gadi.

2018.gadā Viesītes novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 23 jaundzimušie, bet novadā pavisam deklarēti 29 jaundzimušie bērniem (6 bērni reģistrēti citās dzimtsarakstu nodaļās). No visiem jaundzimušajiem 12 ir meitenes un 17 zēni.

No nodaļā reģistrētajiem 23 jaundzimušajiem paternitāte bērniem atzīta (vecāki nesastāv laulībā) 14 gadījumos, 2 gadījumos sastādīts reģistrs bez ziņām par bērna tēvu. 10 bērni reģistrēti kā pirmie bērni ģimenē, 9 bērni kā otrie, 2 bērni kā trešie, 1 bērns kā ceturtais un 1 bērns kā septītais bērns ģimenē.

2018.gadā Viesītes novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 45 mirušās personas, bet pavisam miruši 50 novada iedzīvotāji (reģistrēti citās dzimtsarakstu nodaļās).  Mirušas 27 sievietes un 23 vīrieši. Vidējais mirušo sieviešu vecums bija 85 gadi, turpretī, vidējais mirušo vīriešu vecums bija 69 gadi. Visbiežākie nāves cēloņi 2018.gadā bija hroniska progresējoša smadzeņu išēmija, sirds un asinsvadu slimības, dažādi ļaundabīgie audzēji.

Pēc iedzīvotāju pieprasījumiem, atkārtoti tika izsniegtas civilstāvokļa akta reģistrāciju apliecinošās apliecības, veikti papildinājumi reģistros sakarā ar tiesu spriedumiem par laulību šķiršanu, par aizgādības tiesību pārtraukšanu, par uzvārda maiņu, par paternitātes atzīšanu, izsniegtas izziņas par dokumentu pārbaudi laulības reģistrācijai, par personu miršanas faktu.

Kopā ar Viesītes kultūras pili tika rīkots, jau par tradīciju kļuvušais pasākums jaundzimušajiem bērniem – „Sudraba karotīšu svētki”. Tāpat arī, jaundzimušajiem bērniem tika dāvāta 100-gades piemiņas monēta un biedrības “Zīle” adītāju darinātie  zābaciņi. Visa gada garumā, ar pašvaldības informatīvā izdevuma “Viesītes novada vēstis” starpniecību, tika sveikti kāzu jubilāri, pāri, kuriem 2018.gadā bija Zelta, Smaragda vai Dimanta kāzu jubilejas. Otro gadu pēc kārtas dzimtsarakstu nodaļas vadītāja piedalījās Rites pagasta pārvaldes un Rites kultūras nama rīkotajā pasākumā, kurā tika sveikti kāzu jubilāri – Rites pagasta iedzīvotāji.

Viesītes novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Daina Vītola

Drukāt