Viesītes ezera apsaimniekošanas noteikumu sabiedriskā apspriešana

Projekta “Viesītes ezera apsaimniekošanas noteikumu izstrāde” ietvaros sagatavots apskats “Viesītes ezera esošā vides stāvokļa raksturojums, ekspluatācijas kārtība, attīstība un aizsardzība” un “Viesītes ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumi”.

Sagatavoto dokumentu sabiedriskā apspriešana notiks 2018.gada 9.novembrī plkst. 11:00, Viesītes novada pašvaldībā – Brīvības iela 10, Viesītē. Tiek aicināts ikviens iedzīvotājs, bet īpaši tiek aicināti tie, kuru darbība vai īpašums saistīts ar Viesītes ezeru.  

Ar dokumentiem var iepazīties šeit:

http://www.enviro.lv/index.php/2018/10/23/sabiedriska-apspriede-viesites-ezera-apsaimniekosanas-plana-izstrade-ietvaros/

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Gunta Dimitrijeva, tel. 27865802

Apsaimniekošanas plāna izstrādātāja SIA “Enviroprojekts”  pārstāvis, tel. 29262684

Drukāt