Ūdens apgādes sistēmas profilaktiskā dezinfekcija Viesītē

SIA “Viesītes komunālā pārvalde” informē, ka saskaņā 14.11.2017. MK noteikumiem Nr. 671 ”Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”

 no 2018.gada  03.oktobra  līdz 09.oktobrim tiks veikta ūdens apgādes sistēmas profilaktiskā dezinfekcija.

Atvainojamies  par sagādātam neērtībām!

Drukāt