Saukas ezers un tā apkaime iekļauts Zemgales ainavu dārguma krātuvē

2018. gada 5. septembrī, Jelgavā, Jelgavas pilī notika Latvijas simtgades pasākuma “Reģionu dienas” aktivitāte “Dāvana Latvijai – elektroniska ainavu dārgumu krātuve “Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt” Zemgalē. Reģionālā pasākuma ietvaros tika organizēta izstādes “Latvijas ainavu dārgumi Zemgalē” atklāšana.

Izstādes mērķis ir izstāstīt par 50 Latvijas ainavu dārgumiem, kas, iesaistot sabiedrību, tika atlasīti 2017.gadā. Izstādē ir iekļautas ainavu fotogrāfijas valsts jubilejas gadā un vēsturiski fotoattēli no iedzīvotāju, muzeju un LNB krājumiem.

Katru Latvijas reģionu – Kurzemi, Latgali, Rīgas reģionu, Vidzemi un Zemgali – izstādē raksturo 10 ainavas.

Ainavu fotoattēli, kā arī iedzīvotāju iesūtītie atmiņu stāsti un iespaidi par tiem, tiek saglabāti elektroniskajā ainavu dārgumu krātuvē. No oktobra tā būs pieejama tīmekļa vietnē www.ainavudargumi.lv.

Jelgavas pilī klātesošie piedalījās diskusijā, kurā tika spriests par ainavu vērtību un nozīmi mūsu dzīvē laika ritumā, kā arī par to, kādu Latviju vēlamies redzēt nākotnē, un kas darāms, lai to sasniegtu. No mūsu novada diskusijā piedalījās Viesītes novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks un Attīstības nodaļas speciāliste Svetlana Puzāne.

Ainava ir teritorija, kas ir izveidojusies dabas, cilvēku darbības vai cilvēka un dabas mijiedarbības rezultātā. Gadsimtu laikā izveidojies un Latvijai raksturīgs dzīves veids ir  izkliedētas viensētas. Viena no tādām viensētām ir „Ormaņi”, Elkšņu pagastā ar Līgo kalniņu un brīnišķīgu skatu uz Saukas ezeru. Tieši šī ainava Saukas ezers un tā apkaime ir iekļauta ainavu dārguma krātuvē. Mēs varam lepoties ar šo dārgumu un censties to saglabāt nākamajām paaudzēm.

Attīstības nodaļas speciāliste Svetlana Puzāne

Drukāt