Viesītes novada vēlēšanu komisija izsludina pieteikšanos uz novada vēlēšanu iecirkņu komisijas kandidātu vietām

Saskaņā ar „Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumu” un Centrālās vēlēšanu komisijas 25.01.2013. gada instrukciju Nr. 4 „Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukcija” Viesītes novada vēlēšanu komisija izsludina pieteikšanos uz novada vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu kandidātiem darbam:

  • Viesītes Nr.494,
  • Elkšņu Nr.500,
  • Rites Nr.507,
  • Saukas Nr.513

 vēlēšanu iecirkņos Saeimas vēlēšanām 2018. gada 6. oktobrī.

Pieteikums sagatavojams saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas izstrādāto parauga formu, kuru var saņemt Viesītes novada pašvaldībā vai CVK mājas lapā sadaļā Normatīvie dokumenti, veidlapas.

Pieteikumus iesniegt no 2018. gada 2. jūlija līdz 27.jūlijam  (ieskaitot), Viesītes novada pašvaldībā 8.kabinetā.

Kontakttālrunis uzziņām:  28661613

Viesītes novada vēlēšanu komisijas

priekšsēdētāja Ināra Elberte

 

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:

1) reģistrētām politiskām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām;

2) ne mazāk kā desmit vēlētājiem;

3) attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklim.

Katra politiskā partija vai politisko partiju apvienība, vēlētāju grupa vai attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklis katrā iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā septiņus kandidātus.

Par vēlēšanu iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:

  • kurš prot latviešu valodu;
  • kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
  • kurš vēlēšanās nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu saraksta iesniegšanai;
  • kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas vai attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts;
  • kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis.

Pieteikumā norāda ziņas par komisijas locekļa kandidātu, ieskaitot vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru, ziņas par piedalīšanos vēlēšanu gatavošanā un rīkošanā agrāk.

Iecirkņa komisijas locekļus ievēlē attiecīgā vēlēšanu komisija. Vēlēšanu komisija pārbauda, vai pieteiktie kandidāti atbilst šajā instrukcijā noteiktajām prasībām, un balso par izvirzītajiem kandidātiem.

Ievēlēti ir tie kandidāti, kas saņēmuši visvairāk balsu, turklāt balsu skaits nedrīkst būt mazāks par klātesošo komisijas locekļu absolūtu balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirīgā ir vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja balss.

Iecirkņa komisijas locekļiem izsniedz Centrālās vēlēšanu komisijas sagatavotas vienota parauga apliecības. Iecirkņa komisijas priekšsēdētāju un sekretāru ieceļ no ievēlēto iecirkņa komisijas locekļu vidus attiecīgā vēlēšanu komisija.

Drukāt

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other