Pasākums “Erasmus+ ienāk reģionos” Kaldabruņā

15.maijā Kaldabruņas skolā Jēkabpils novadā norisinājās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) izbrauciena pasākums “Erasmus+ ienāk reģionos”. Pasākumā paralēli notika seminārs jaunatnes lietu speciālistiem, pašvaldību pārstāvjiem, nevalstisko organizāciju pārstāvjiem un visiem citiem interesentiem, kā arī jauniešiem. Pašvaldību pārstāvjiem, jaunatnes lietu speciālistiem tika stāstīts par to, kā rakstīt projektus un iegūt finansējumu savu ideju realizācijai. Savukārt jauniešiem tika nodrošināta atsevišķa programma, kur jauniešus iedvesmoja Gatis Kondrāts, biedrības “Street Warriors” un uzņēmuma “Big Show” dibinātājs. Ar pieredzes stāstiem pasākuma laikā dalījās biedrības “Preiļi izglītotai Latvijai” pārstāve Aija Vanaga.

Arī no Viesītes novada uz šo pasākumu devās 3 jaunietes: Diāna Beļavska, Eiva Krista Dronka un Ieva Milakne, kā arī Jaunatnes lietu speciāliste Dita Sala un Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centra vadītāja Kristīna Matuka.

Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centra vadītāja K. Matuka uzskata, ka šis pasākums bija lietderīgs, lai uzzinātu detalizētāk par Erasmus+ projektiem, kā arī tā plašajām iespējām. “Par Erasmus+ projektiem ir nācies dzirdēt ļoti bieži. Pateicoties šim semināram, jauniešiem kļuva skaidrs, ka Erasmus+ projekti neaprobežojas tikai ar projektu rakstīšanu. Tas paver plašākas iespējas, kā brīvprātīgo darbu, jauniešu apmaiņas braucienus, starptautiskas apmācības dažādu valstu starpā.”

Jaunietei Ievai Milaknei šis pasākums radīja pozitīvas un iedvesmojošas emocijas. “Man ļoti patika. Bija interesanti klausīties cilvēkus, kas iesaistās Erasmus+ darbībā un daudz zina par to norisi. Patika arī tas , ka paši domājām savas idejas un mācijāmies sastrādāties grupās.”

Kopumā pasākuma ietvaros tika izzinātas programmas Erasmus+ sniegtās iespējas, ko izmantot darbā ar jaunatni savā novadā, kā arī aktīva savu projektu ideju ģenerēšana novada jauniešu vidū. Pasākuma ietvaros jaunietes no Viesītes novada radīja savu projekta ideju –starptautiska  jauniešu apmaiņa ar tēmu “Aktīvs dzīvesveids”. Nākamais solis – projekta īstenošana!

Jaunatnes lietu un sabiedrisko att. spec. Dita Sala

Drukāt

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other