J. Jaunsudrabiņa muzejā “Riekstiņi” atklāta Latvijas simtgadei veltīta izstāde

2018.gada 11.maijā plkst.14:00 J. Jaunsudrabiņa muzejā “Riekstiņi” Ilze Līduma atklāja Latvijas simtgadei veltītu izstādi “Gada laikiem nākot un ejot – piemini Latviju”.

Izstāde veidota no Nikolaja Malcenieka miniatūrakvareļiem, kuri papildināti ar  J. Jaunsudrabiņa tekstiem. Diena bija  silta un saulaina.  Sirsnīgi un mīļi  sagaidīja viesus muzeja vadītāja. Ļoti mierīgajā  un klusajā pagalmā muzeja vadītāja Ilze stāstīja gleznotāja  grūto dzīvesstāstu, savas atmiņas, izjūtas, kuras bija tiekoties ar Nikolaju. Skatījāmies šos mazos darbiņus un brīnījāmies –  cik skaisti Latvijas dabas skati! Ir arī dažas gleznas no Kolimas, kur daudzus gadus pavadīja izsūtījumā.  Uz šo pasākumu bija atbraukuši Malcenieku dzimtas cilvēki : Laima, Ilze, Inta, Dainis un Viesturs. Izstādi apmeklēja arī viesi no Viesītes novada: Sanita – Viesītes novada izpilddirektore, Ilma – Viesītes muzeja ”Sēlija” vadītāja, Māra – Saukas sabiedriskā centra vadītāja un Lilija – Lones bibliotēkas vadītāja, kā arī Neretas novada darbinieki un interesanti. Izstāde būs skatāma līdz 11.jūnijam.

Ir vērts atlicināt laiku, lai aizbrauktu un paklausītos Ilzes stāstījumā par mūsu novadnieku – Niku. Brauciet un iepazīstiet sava novada miniatūrakvareļu gleznotāju caur kaimiņu pagasta sarīkoto izstādi!

Lones b/kas vad. L. Lejiete

Foto: I. Malceniece

Drukāt

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other