Pašvaldība apstiprinājusi vietējo projektu konkursa rezultātus

Ar šī gada 19. aprīļa Viesītes novada domes lēmumu Nr.28 „ Par finansiālo atbalstu biedrību, nodibinājumu, reliģisko organizāciju un fizisko personu projektu iesniegumu izvērtēšanu” ir piešķirts pašvaldības finansējums 10 Viesītes novada biedrību un vietējo iniciatīvas grupu projektiem:

  1. Vietējo iedzīvotāju iniciatīvas grupa, projekta vadītāja Kristīne Matuka “Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centra inventāra papildināšana”;
  2. Vietējo iedzīvotāju iniciatīvas grupa, projekta vadītāja Inta Malceniece “Gleznošanas plenērs “Draiskā ota””;
  3. Vietējo iedzīvotāju iniciatīvas grupa, projekta vadītājaSabīne Zupa “Cāļu dienas Viesītes novada-Lonē!”;
  4. Vietējo iedzīvotāju iniciatīvas grupa, projekta vadītājs Jānis Strumskis “Sporta inventārs āra aktivitātēm Ritē ”;
  5. Vietējo iedzīvotāju iniciatīvas grupa, projekta vadītāja Zaiga Jaunzema “Rotaļu laukuma atjaunošana un papildināšana Smilšu ielas 31.mājas pagalmā”;
  6. Vietējo iedzīvotāju iniciatīvas grupa, projekta vadītāja Jolanta Kovnacka “Izglītojošs brauciens ar mērķi iepazīt amatniecības uzņēmējdarbību”;
  7. Vietējo iedzīvotāju iniciatīvas grupa, projekta vadītāja Sanda Semjonova “Šūpoles pusaudžu un jauniešu laukumam”;
  8. Biedrība “Selonia velo”, projekta vadītāja Evita Bauska “Publiskā velosipēdu remonta stacija”;
  9. Vietējo iedzīvotāju iniciatīvas grupa, projekta vadītāja Laura Zvirbule “Sporta ielas pagalma svētki “Kopā jautrāk””;
  10. Biedrība “Sēļu Zīle”, projekta vadītāja Gunta Dimitrijeva “Apmeklēt un iepazīt Vecā Stendera mantojumu”.

Šogad projektu iesniedzēju skaits bija mazāks nekā pagājušo gadu, tāpēc pieprasītais finansējums pietika visiem pretendentiem.

Atbalstīto projektu vadītāji tiek aicinātas ierasties Viesītes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļā no 7. maija līdz šī gada 18. maijam, lai parakstītu Sadarbības līgumu par projekta ieviešanu. Projektu īstenošana tiks uzraudzīta, un rezultāti vērtēti.

Attīstības un plānošanas nodaļas vārdā vēlos izteikt pateicību projektu rakstītājiem.

Projektu administratore Liene Maisaka

print