Realizēts Erasmus+ projekts- apmācību kurss “Kvalitatīva jaunatnes darba kompetences”

No 4. līdz 12. martam Viesītes novada pašvaldība sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko projektu aģentūru un 7 partnerogranizācijām īstenoja starptautisku Erasmus+ apmācību kursu jaunatnes darbiniekiem “Kvalitatīva jaunatnes darba kompetences” (Nr. 2017-3-LV02-KA105-001915).

Šis Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekts deva iespēju 37 vietējā līmeņa jaunatnes darbiniekiem no 8 partnervalstīm- Latvijas, Lietuvas, Polijas, Norvēģijas, Slovēnijas, Itālijas, Rumānijas un Turcijas- attīstīt svarīgākās jaunatnes darba kompetences, kuras ir noteiktas Eiropas portfolio jaunatnes vadītājiem un speciālistiem darbā ar jaunatni.

Viesītes novada pašvaldību pārstāvēja Jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību speciāliste  Austra Saturiņa, Viesītes jaunatnes iniciatīvu centra vadītāja, jaunatnes darbiniece Kristīne Matuka un projektu administratore Liene Maisaka.

Liene Maisaka: “Ļoti priecājos par iespēju piedalīties šajā projektā, jo tā kā projekts noritēja angļu valdoā, tā bija laba pieredze angļu valodas atsvaidzināšanā. Tika apgūtas noderīgas zināšanas darbā ar jaunatni un iegūti jauni paziņas gan no Latvijas, gan citām valstīm, kas noderēs turpmāk darbam pašvaldībā, jo mācībās piedalījās dažādu profesiju pārstāvji.”

Apmācību kursa laikā jaunatnes darbiniekiem bija iespēja labāk izprast sava darba funkcijas, apgūt tehnikas kā labāk tikt galā ar ikdienas jaunatnes darba aktivitātēm un ar jauniešu krīzes situācijām, kā piemēram, depresiju, pašnāvībām vai to mēģinājumiem, dzimumu un seksualitātes jautājumiem- tēmām, par kurām jaunietis var baidīties runāt ar vienaudžiem. Apmācību kurss palīdzēja tā dalībniekiem iegūt nepieciešamās kompetences, lai veiksmīgi vadītu jaunatnes darba aktivitātes vietējā līmenī, pilnveidoja dalībnieku personīgo attīstību, viņu darba kvalitāti, kā arī uzlaboja dalībnieku komunikācijas spējas, darbu svešvalodā un ļāva apmainīties ar pieredzi par jaunatnes darba izaicinājumiem katrā no partnervalstīm.

Paralēli nodarbībām projekta dalībnieki devās mācību vizītēs uz Rīgas jauniešu centru „Kaņieris” un Viesītes Jaunatnes Iniciatīvu centru. Tur viņiem bija iespēja tikties ar darbiniekiem, aprunāties par viņu ikdienu, pieredzi un praktiski izpētīt centru darbību un piedāvātās iespējas.

Tuvojoties apmācību noslēgumam dalībnieki apgūtās zināšanas pārbaudīja praktiski, novadot vienu mācību stundu Viesītes vidusskolas jauniešiem. Projekta dalībnieki jauniešiem bija sagatavojuši nodarbības par dažādām aktuālām tēmām kā veselīgs dzīvesveids, aktīvs pilsonis, tolerance, prasmju pilnveidošana darbam grupās un dzimumu vienlīdzības jautājumiem. Nodarbības tika vadītas izmantojot neformālās izglītības metodes.

Savukārt, lai paplašinātu dalībnieku apvārsni par darba ar jauniešiem iespējām, priekšpēdējā projekta dienā pie dalībniekiem ieradās tehnoloģiju speciālisti, kuri praktiski parādīja 3D virtuālās realitātes un tehnoloģiju piedāvātās iespējas.

Projekta noslēgumā dalībnieki tikās ar Viesītes novada domes priekšsēdētāju Alfonu Žuku, kurš plašāk pastāstīja par jaunatnes darbu Viesītes novadā un novada atbalstu jauniešu iniciatīvām. Tāpat dalībnieki tikās ar Viesītes novada jauniešu domes un skolēnu mācību uzņēmuma pārstāvjiem.

Projekta kopējais finansējuma apmērs ir 28 610 Eur.

Jaunatnes lietu un sabiedrisko att. spec. Austra Saturiņa

Drukāt

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other