XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku Jēkabpils deju apriņķa deju kolektīvu skate

9. martā Viesītes Kultūras pilī norisinājās XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku Jēkabpils deju apriņķa deju kolektīvu koprepertuāra pārbaudes un svētku dalībnieku atlases skate.

Tajā piedalījās 22 deju kolektīvi no Jēkabpils pilsētas, Jēkabpils, Aknīstes, Viesītes, Krustpils un Salas novadiem. Viesītes novadu skatē pārstāvēja vidējās paaudzes deju kolektīvi “Augšzeme” un “iDeja” un Jauniešu deju kolektīvs “ Augšzeme”. Visi mūsu novada kolektīvi skatē ieguva I pakāpi un ceļazīmi uz XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un  XVI Deju svētkiem. Lepojamies!

Žūrijas komisijas protokols: Skates protokols

Jaunatnes lietu un sabiedrisko att.spec. A. Saturiņa

Foto: G.Rinbergs

Drukāt