Elkšņu KN vokālajam ansamblim skatē II pakāpe

23.februārī Jēkabpilī norisinājās apriņķa vokālo ansambļu skate. Viesītes novadu skatē pārstāvēja Elkšņu Kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis “Tik un Tā” (vadītāja Daira Linarte) un sīvā konkurencē ieguva godpilno II pakāpi (37,6 punkti). Apsveicam!

Jaunatnes lietu un sabiedrisko att.spec. Austra Saturiņa

Drukāt