Pārskats par Sociālā dienesta darbu 2017.gadā

Sarežģītu sociālo problēmu risināšanā cilvēkiem vai ģimenēm bieži ir nepieciešama palīdzība, lai atrastu piemērotāko esošajai situācijai un savām vajadzībām efektīvāko risinājumu. Lai palīdzētu cilvēkiem noteikt, mazināt un risināt šīs problēmas, galvenā nozīme ir sociālajam darbam, ko veic pašvaldības sociālie darbinieki sadarbībā ar citiem sociālā darba speciālistiem un palīdzošo profesiju pārstāvjiem.

Ģimenes un cilvēki, kuri pakļauti sociālajam riskam, vispirms nonāk sociālo darbinieku redzeslokā. Tālāk sociālie darbinieki, piesaistot arī citus speciālistus, piemēram, psihologus, strādā, lai palīdzētu ģimenēm un cilvēkiem risināt dažādas krīzes situācijas, kas saistītas ar alkoholismu, prasmju tūkumu, vardarbību ģimenē, līdzekļu trūkumu, paaudžu nesaskaņām u.c. problēmām.

Kopumā Viesītes novada Sociālajā dienestā saņemti 1835 iesniegumi un pieņemti attiecīgi lēmumi par sociālās palīdzības piešķiršanu, sociālo pakalpojumu, asistenta pakalpojumu, sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpojumu nepieciešamību. Veikts sociālais darbs ar gadījumu vairāk kā 50 ģimenēs. Noslēgti līgumi par asistenta pakalpojuma nodrošināšanu 15 gadījumos. Izskatīti 43 gadījumi un pieņemti lēmumi par valsts apmaksātā sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nepieciešamību. Izskatīti 2 gadījumi par īslaicīgās sociālās aprūpes piešķiršanu un pieņemti attiecīgi lēmumi, izskatīti 4 gadījumi par ilglaicīgās sociālās aprūpes pakalpojuma nepieciešamību un pieņemti attiecīgi lēmumi. Sociālā palīdzība piešķirta un pieņemti attiecīgi lēmumi 1771 gadījumos.

Lai vientuļie vecie cilvēki pēc iespējas ilgāk savas vecumdienas varētu pavadīt savā ierastajā vidē – mājās, tiek nodrošināts pakalpojums „Aprūpe mājās”.  Uz 1.janvāri pakalpojumu „Aprūpe mājās” saņēma 25 personas.

Lai sociālā dienesta darbinieku pilnveidotu savas zināšanas, tika apmeklēti semināri un kursi par tēmām: cilvēku tirdzniecība, speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, risku izvērtēšana sociālajā darbā ar ģimenēm un bērniem, rehabilitācijas plānu izstrāde un ieviešana, bērnu tiesību nodrošināšana Deinstitucionalizācijas procesā u.c.

Projekta „Atver sirdi Zemgalē” izvērtēti 10 bērni ar funkcionāliem traucējumiem, lai nodrošinātu sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus.

Sadarbībā ar Sociālās integrācijas valsts aģentūru, A/S „Dobeles Dzirnavnieks” un biedrību „Sarkanais krusts”, izsniegti 800 ES pārtikas komplekti, 174 higiēnas komplekti, 31 skolas piederumu komplekti, 7 higiēnas komplekti zīdaiņiem, 7 pārtikas komplekti zīdaiņiem novada vistrūcīgajām personām/ģimenēm.

Gada nogalē izveidota Viesītes novada bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupu, kuras sastāvā ir pašvaldības policijas, sociālā dienesta, bāriņtiesas, izglītības iestādes pārstāvji.

Adventes laikā Sociālajā dienestā tika organizēta Adventes laika izstāde, kuras laikā varēja apskatīt un pēc nepieciešamības iegādāties vietējo novadnieku roku darinājumus – gan ēdamas, gan neēdamas lietas. Paldies visiem, kas palīdzēja un atbalstīja pasākuma organizēšanā!

Kopumā pagājušais gads ir bijis darbīgs ar daudz profesionāli atrisinātām situācijām un atrastiem risinājumiem.

Sociālā dienesta vadītāja S.Matačina

Drukāt

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other