Psihologa lekcijas par sevis pasargāšanu no stresa situācijām 

Lekciju plāns

ID Nr. VNP 2017/N – 52 ESF

Lekciju plāna projekts  ir izstrādāts, lai mērķauditorija  spētu  identificēt, atpazīt  stresa situācijas, izprast stresa izraisītājus un simptomus, izvērtēt riska situācijas saistībā ar stresu, kā arī apgūtu stresa mazināšanas  un pārvarēšanas metodes un veidus, kas  palīdzēs saglabāt mērķauditorijas psihoemocionālo veselību.

Lekcijas ilgums: 2 akadēmiskās stundas  katrā norises vietā (1 akadēmiskā stunda 45 minūtes)

Norises vietas:

 1. Elkšņu pagasts- 15.03.2018., 15.00-16.30
 2. Rites pagasts- 09.03.2018., plkst. 12.00-13.30
 3. Saukas pagasts- 09.03.2018., plkst. 14.30- 16.00
 4. Viesītes pagasts- 15.03.2018., plkst. 17.00-18.30

Lekcijas plāns un apskatāmās tēmas:

 • Stresa jēdziens
 • Stresa izraisītāji, simptomi un veidi
 • Stresa stadijas
 • Stresa ietekme uz cilvēka dzīves kvalitāti, funkcionēšanu un organisma reakcija uz stresa situācijām
 • Dažādu psihoemocionālā riska situāciju novērtēšna un mazināšana
 • Stresa kontroles veidi un paņēmieni
 • Atbildes uz auditorijas jautājumiem, atgriezeniskā saite

Lekciju plānu sastādīja-  lektore, mg. psych.,  psiholoģe Sarmīte Jaševa

Drukāt

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other