Sēlijai kopīga tūrisma stratēģija

Kas Sēlijai ir kopīgs? Teritorija, tradīcijas, sēliskā valodas izloksne, centieni to visu saglabāt un uzturēt. Sēlija kā kultūrvēsturiskais novads savu atpazīstamību atguva  pagājušā gadsimta deviņdesmito  gadu . Sākotnēji tās teritoriālā identitāte izsekojama kopš Sēlijas bīskapijas dibināšanas 1218. gadā.  Pēc Latvijas Republikas nodibināšanas 20. gadsimta sākumā to pieskaitīja Zemgales kultūrvēsturiskajam novadam. Vēstures notikumu gaitā Sēlijas vārds nav pazudis, bet gan gluži otrādi – tas ir ieguvis jaunu nozīmi ne tikai Latvijas, bet arī starptautiskā mērogā. Pateicoties sabiedrībā atpazīstamu cilvēku un vietējo entuziastu darbam, Sēlija ir ieguvusi otro elpu.

1999.gada 22.maijā Sunākstes baznīcā iesvētīts Sēlijas karogs, 2000.gadā Heraldikas komisija to oficiāli atzinusi par Sēlijas asociācijas simbolu. 2012. gada nogalē, kopīgi sadarbojoties Aknīstes, Ilūkstes, Jaunjelgavas, Jēkabpils, Neretas, Salas un Viesītes novadu pašvaldībām tika izveidota Sēlijas novadu apvienība. Tās darbības rezultātā iedibinātās tradīcijas Tautas mākslas svētki “Sēlija rotā”, jauniešu dienas, skolēnu sporta spēles ir saglabāti kā ikgadēji pasākumi, ir izveidota un sekmīgi darbojas jauniešu padome. Sadarbības rezultātā 2017.gadā ir izdota kopīga grāmata par Sēliju. Kopīgās sadarbības rezultātu sarakstu papildina Sēlijas reģiona tūrisma attīstības stratēģija, kura ir ieveidota pateicoties biznesa augstskolas “Turība” mācību spēkiem.

2018.gada 15.februārī Viesītē notika Sēlijas reģiona tūrisma stratēģijas prezentācijas pasākums, kuru sadarbībā ar Viesītes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļu organizēja Biznesa augstskolas “Turība” pārstāvji Ēriks Lingebērziņš, Agita Doniņa un Dita Bērziņa. Pasākumā piedalījās Viesītes, Salas, Aknīstes, Neretas un Jēkabpils novadu tūrisma jomas pārstāvji. Docents, Tūrisma stratēģiskās vadības programmas direktors, Tūrisma pētniecības centra direktors, Dr.oec.Ēriks Lingebērziņš savā sākuma uzrunā teica: “Te ir laba vieta, kur var strādāt ar labu izejas materiālu augstskolām”. Par to, kā notika stratēģijas izstrādes process klātesošos iepazīstināja Starptautiskā tūrisma fakultātes dekāne, Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmuma vadības programmas direktore, lektore Agita Doniņa. Darbs tika uzsākts 2016. gada nogalē tiekoties pašvaldību pārstāvjiem, Biznesa augstskolas “Turība” mācību spēkiem un studentiem.  Pēc vairāk kā gada darba atkal tikāmies Viesītē, šoreiz lai runātu par darba rezultātu. Docētāja Dita Bērziņa prezentēja Sēlijas reģiona tūrisma attīstības stratēģiju. Prezentācijas mērķis – iepazīstināt novadu speciālistus ar citu skatījumu, kas, iespējams, ļaus efektīvāk attīstīt tūrismu Sēlijas reģionā, izmantojot esošos un potenciālos resursus. Augstskolas pārstāvji aicināja vairāk meklēt uzņēmējus, kuri ir ieinteresēti sadarboties. Vairākkārt tika uzsvērts, ka tūristam pašvaldību robežas neinteresē.

Pēc prezentācijas novada pārstāvji diskutēja par esošo situāciju, pieredzi tūrismā un turpmākajām sadarbības formām popularizējot Sēliju. Tika pārrunāts par dalību BALTTOUR 2018 izstādē, kopīgiem bukletiem, pasākumiem nākotnē.  Kā viens no uzdevumiem tika minēta Sēlijas kopēja mājas lapas izveide, par kuru jārunā Sēlijas novadu apvienībā.

Pasākumam noslēdzoties lielākā daļa atzina, ka šādas kopējas sanāksmes ir ļoti lietderīgas un nepieciešamas, lai pašvaldības efektīvāk varētu savstarpēji sadarboties.

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Gunta Dimitrijeva

Drukāt

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other