Daudz laimes, Viesīte!

8. februāra vakarā Viesītes Kultūras pilī tika atzīmēta Viesītes pilsētas 90.dzimšanas diena. Svētku svinības sākās ar Ligitas Caunes personālizstādes atklāšanu “Te un Tālumā” Kultūras pils izstāžu zālē, kurā bija apkopoti mākslas darbi, kas tapuši tepat Latvijā un Viesītē, kā arī darbi, kas tapuši mākslinieces ceļojumos. Svinīgais sarīkojums turpinājās Lielajā zālē ar video filmiņu par Viesītes vēsturi cauri laikiem, svētku uzrunām, pateicību izsniegšanu Viesītes pilsētas iestādēm, biedrībām, nodibinājumiem un uzņēmumiem. Turpinājumā Daumants Kalniņš sanākušos priecēja ar koncertprogrammu “Atspulgi”, bet pasākuma noslēgumā visi sanākušie bija aicināti nobaudīt Viesītes māmiņu kluba cepto kliņģeri- Viesītei 90- un Viesītes novadā ražoto kafeju.

Vēlreiz sirsnīgi sveicam Viesītes pilsētu dzimšanas dienā!

Jaunatnes lietu un sabiedrisko att.spec. A. Saturiņa

Foto: G. Grinbergs, A. Saturiņa

Drukāt