Projekts atbalstam izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Kopš 2017.gada septembra Viesītes novada pašvaldība īsteno Eiropas Savienības struktūrfondu  projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr. 8.3.2.2/16/I/001 īstenošana. Projekts ir Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2. Pasākuma “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros. Tā īstenošanas rezultātā tiek sniegts atbalsts izglītojamajiem individuālas pieejas attīstībā Viesītes vidusskolā un Rites pamatskolā.  Projekta ietvaros tiek organizētas mācību vizītes, nodrošinātas nodarbības talantīgiem skolēniem, organizētas interaktīvas nodarbības, eksperimenti, citas aktivitātes. Projekta ietvaros piešķirtais finansējums paredzēts pedagoģiskā personāla atalgojumam, transporta un pakalpojumu izmaksu segšanai. 2017.gada 1. decembrī notika Viesītes vidusskolas pasākums “Fizika un ķīmija ikdienā un eksperimentos”, 2018.gada janvārī īstenoti divi mācību braucieni uz teātru izrādēm. Projekta ietvaros ir noslēgti divi līgumi un pedagoģiskajam personālam – piecas papildus vienošanās pie esošajiem darba līgumiem.

G. Dimitrijeva

Viesītes vidusskolas skolēnu mācību vīzīte uz Dailes teātri

Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros  2018.gada 17.janvārī tika organizēta mācību vizīte uz Dailes teātri izrādi „Zēni’.

Jaunieši vērojot izrādi uzlaboja savas kompetences valodā un sociālajā jomā.

Dailes teātris ir teātris ar visspožāko režijas teātra vēsturi Latvijas kultūrā, kura stilu vairāk nekā četrdesmit gadus veidoja tā dibinātājs aktieris un režisors Eduards Smiļģis. Izrādes “ZĒNI” – režisors Dmitrijs Petrenko Dailes teātra Mazajā zālē stāsta par kādu dienu četru zēnu un divu meiteņu dzīvē drīz pēc eksāmenu beigām – pieaugušo dzīves priekšvakarā. Benijs, Maks, Timps un Kems ir labi pavadījuši laiku. Eksāmeni ir garām, draugiem jāpamet studentu laiku dzīvoklis, un priekšā ir pieaugušo dzīve. Benijs cenšas sakārtot savu draugu dzīves, kamēr nav par vēlu. Bet varbūt katram pašam ir jāuzņemas atbildība par savu dzīvi? Ielās valda neciešams karstums un nav gaisa. Turklāt visur ir atkritumi, kas jāsavāc. Tikai nekārtība diemžēl ir ne tikai fizisks, bet arī emocionāla. Izrādās, ka jaunība var būt arī sāpīga, kāds jau ir piedzīvojis vilšanos, un smiekli bieži ir nežēlīgi.  Kāda ēra ir beigusies. Viņus gaida beigu sākums. Bet priekšā vēl ir ellīga ballīte. Galvenais izrādes noslēpums, ko pustumsā izkliedz Benijs, – kāpēc ar viņa brāli notika tas, kas notika, un kāda ir viņu atbildība par to, – bez atminējuma tiek pavadīts…. Skatītājam pašam ir jāveic analītiskais darbs.

Jauniešu atziņas pēc izrādes:

-Es šo izrādi ieteiktu skatīties citiem, jo izrāde ir par to, ka mēs visi vēlamies dzīvot kaut kur prom no mājām, jo tur ir labāk. Realitātē nekur nav tik labi kā mājās.

-Pavisam noteikti! Regulāra kultūras baudīšana, manuprāt, ļoti attīsta tavu domāšanu.

-Izrāžu apmeklējums palīdz domāt, salīdzināt redzēto ar savu dzīvi un varbūt kādas labas atziņas paņemt sev. Turklāt tas ir labs veids, kā atslēgties no ikdienas dzīves, skolas darbiem, no telefona lietošanas.

-Tā ir iespēja atvērt jaunas kultūras durvis un biežāk iet uz tādām. Es domāju, ka vajadzētu braukt ne tikai uz teātri, bet arī uz operu un baletu.

-Šo izrādi iesaku noskatīties visiem jauniešiem, lai spētu sagatavoties savam nākamajam dzīves posmam. Kā arī jauniešu vecākiem un vecvecākiem, lai novērstu konfliktus, kas var rasties dažādās situācijās.

 Materiālu apkopoja: skolotājas V.Tutāne, I.Daņiļeviča un S.Ratiņa

Drukāt

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other