Viesītes novada pašvaldība izstrādāja un iesniedza divus projektus vides jomā

Latvijas vides aizsardzības fonds ir izsludinājis projektu konkursu aktivitātē – Publisko ūdeņu pārvaldība, kuras ietvaros atbalstāmās apakšaktivitātes ir 3.1. Plānošanas dokumentu izstrāde publisko ūdeņu pārvaldībai un 3.2. Publisko ūdeņu pārvaldības praktiskās aktivitātes.

Apakšaktivitātē 3.1 izstrādāts un iesniegts projekts “Viesītes ezera apsaimniekošanas noteikumu izstrāde”. Līdz šim laikam izmantojām  Valsts zivsaimniecības pētniecības institūta izstrādāto dokumentu “Viesītes ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi”, kas ir novecojuši.

Savukārt apašaktivitātes 3.2 ietvaros plānotajā projektā “Aktīvās atpūtas vietas pie Viesītes ezera pieejamības uzlabošana”, paredzēts labiekārtot viesītiešu iecienīto atpūtas vietu. Ja projekts tiks apstiprināts un īstenots, ikviens, kurš izmanto šo atpūtas vietu, varēs izmantot uzstādītos elementus – laipu, tualetes, solus, galdiņus, ģērbtuves, velo novietni, bērnu rotaļu elementus. Īpaši ir domāts par vides aizsardzību – būs iespēja šķirot atkritumus, iepazīties ar informāciju par apkārtējo vidi, tās aizsardzību. Projekta īstenošanas rezultātā ne tikai uzlabosies vietas pievilcība, bet arī uzlabosies vides aizsardzība. Projektu iesniegšana 31.01.2018.

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja G. Dimitrijeva

Drukāt

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other