Mežsaimniek! Varēs pieteikties atbalsta saņemšanai mežu kopšanai

No 2018. gada 1. marta līdz 5. aprīlim varēs pieteikties atbalsta saņemšanai mežu kopšanai apakšpasākumā “Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai”. Šī būs jau piektā projektu pieņemšanas kārta, tās kopējais publiskais finansējums ir 2,015 miljoni eiro.

Pasākuma var veikt vairākas aktivitātes:

-jaunaudžu retināšanu un jaunaudžu retināšanu ar atzarošanu;

-neproduktīvu mežaudžu nomaiņu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par koku ciršanu mežā;

-valdošās koku sugas nomaiņu baltalkšņa sugu mežaudzēs no 30 gadu vecuma vai blīgznas sugu mežaudzēs.

Vairāk informācijas skatīt LAD mājas lapā lad.gov.lv sadaļā –aktualitātes.

Lauku attīstības konsultante Irēna Butkus

Drukāt

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other