Viesītes novada pašvaldība turpina Veselības veicināšanas projekta ieviešanu

2018. gadā Viesītes novada pašvaldība turpina pērn uzsāktā projekta Nr.9.2.4.2/16/I/016 „Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadā” īstenošanu. Janvāra mēnesī notiks vingrošanas nodarbības PII “Zīlīte”, Viesītes vidusskolā un Rites pamatskolā, kā arī turpinājās peldēšanas apmācības Viesītes vidusskolas un Rites pamatskolas audzēkņiem.

2018. gada februārī ikviens novada iedzīvotājs tiek aicināts apmeklēt Speciālista lekcijas par sirds un asinsvadu slimību profilaksi. Lekcijas notiks Rites (16.02.2018.plkst. 15:00), Saukas (19.02.2018. plkst. 11:00), Elkšņu (22.02.2018. plkst. 11:00) pagastos un Viesītes pilsētā (26.02.2018. plkst. 17:00).

2017. gadā projekta ietvaros Viesītes novadā ir notikušas vairākas aktivitātes – topošo vecāku apmācību lekcijas un lekcijas par onkoloģiskajām saslimšanām, nodarbības par atkarību mazinošiem pasākumiem, nūjošanas un tenisa nodarbības, peldēšanas un vingrošanas nodarbības.

Projekta kopējās izmaksas ir 47 515,00 EUR, no kurām Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums 40387,75 EUR un valsts budžeta finansējums 7127,25 EUR. Projektu plānots īstenot līdz 12.2019.

Attīstības un plānošanas nodaļa aicina iedzīvotājus sekot līdzi aktualitātēm un plānotajiem pasākumiem, kas tiks publicēti pašvaldības mājaslapā www.viesite.lv, laikrakstā „Viesītes novada vēstis” un uz LED ekrāna.

Attīstības un plānošanas nodaļas

Projektu administratore Laura Zvirbule

Drukāt

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other