Turpinās darbi pie pašvaldības ceļa Jaunkančuki-Priede-Ikšķiles pārbūves

Lauku atbalsta dienests ar 06.11.2017. lēmumu Nr. 05.3-11/17/105-e ir apstiprinājis projekta iesnieguma “Viesītes novada ceļa V19 Jaunkančuki – Priede – Ikšķiles pārbūve” Nr.17-05-A00702-000092.  Projekts tiks īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.

Tā kā šobrīd laikapstākļi ir piemēroti, tad darbi uz ceļa norit pēc plānotā laika grafika. Objektā notiek koku zāģēšana, caurteku izbūve, grāvju rakšana, nobrauktuvju izbūve un ir izvietotas būvtāfeles.

Viesītes novada pašvaldības izstrādātā Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 564940.16. Publiskais finansējums EUR 508446.15. Pašvaldības līdzfinansējums EUR 56 494,01. Projektēšanu ir veikusi un autoruzraudzību veic SIA ”SKA projekts”, būvniecību veic SIA “Mikor”, būvuzraudzību – SIA “BaltLine Globe”.

Savukārt otra ceļa projekta “Pašvaldības ceļa S7 Ozoliņi – Ķēķāni – Zīlāni pārbūve” Nr. 17-05-A00702-000019 plānotās aktivitātes ir pabeigtas pilnā apjomā – ceļš ir nodots ekspluatācijā un ir iesniegta atskaite Lauku atbalsta dienestā. Ir veikta pārbūve 3,040 km garā posmā. Projektēšanu un autoruzraudzību veica IK ”Metrs”, būvniecību – SIA “Ošukalns”, būvuzraudzību – SIA “GEO Consultants”.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Attīstības un plānošanas nodaļas

Projektu administratore

Laura Zvirbule

Drukāt

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other