Viesītes novada iedzīvotāju aptauja Attīstības programmas īstenošanas uzraudzībai

Viesītes novada Attīstības un Plānošanas nodaļas speciālisti Jūs aicina piedalīties Viesītes novada Attīstības programmas 2014. – 2020. īstenošanas uzraudzībā un, aizpildot anketu, novērtēt Viesītes novada attīstību par laika periodu 2014.- 2017.g.!

Aptaujas mērķis ir noskaidrot Viesītes novada iedzīvotāju viedokli par novadā notikušajām pārmaiņām un aktuālajām problēmām. Aptaujas rezultāti tiks iekļauti trīs gadu uzraudzības ziņojumā par Viesītes novada Attīstības programmas ieviešanu, un kopā ar citiem izvērtējamiem materiāliem kalpos par pamatu Viesītes novada Attīstības programmas Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizācijai un vajadzības gadījumā arī grozījumu veikšanai novada attīstības programmā.

Aizpildīto anketu papīra versijā var atstāt:   Brīvības ielā 10, Viesītē, Elkšņu, Rites, Saukas pagastu pārvaldēs, Viesītes, Lones, Elkšņu, Saukas, Rites bibliotēkās, kultūras un izglītības iestādēs. Tās var nosūtīt elektroniski uz e pastu dome@viesite.lv . Anketas elektroniskā versija atrodas Viesītes novada mājas lapā http://www.viesite.lv/wp-content/uploads/2018/01/aptaujas_anketa.docx vai nosūtot pa pastu (Viesītes novada pašvaldība, Brīvības 10, Viesīte, Viesītes novads, LV- 5237)

Anketu iespējams aizpildīt un nosūtīt arī tiešā veidā elektroniski – ir izveidota saite uz aptaujas anketu: https://goo.gl/forms/0SKMquAEeI9GFm2p2 (vai arī var izmantot šo: http://ej.uz/Viesite

Jūsu aizpildītā anketa tiks ļoti gaidīta līdz 2018.gada 23.februārim.

Drukāt

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other