CHRYSLER GRAND VOYAGER atklāta, atkārtota,mutiska izsole

‘’Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošās vieglās pasažieru automašīnas CHRYSLER GRAND VOYAGER, reģ. Nr. GT8620, dīzeļdegviela, krāsa- melna, atklātu, atkārtotu,mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Sākotnējā cena EUR 1200.00. Izsoles solis EUR 50.00 (piecdesmit euro un 00 centi).
Nodrošinājuma apmērs 10%. Dalībnieka reģistrācijas nodeva EUR 10.
Izsole sāksies 2018.gada 9.februārī plkst. 9.00 Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, automašīnu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2018.gada 8.februārim (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.
Pirkuma summa samaksājama 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.
Izziņa pa tālruņiem: 65245374 vai mob.t. 26424109.

Drukāt

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other