Viesītes novada pašvaldība uzsāk dalību projektā “PuMPuRS”

Viesītes novada pašvaldība uzsāk dalību projektā “PuMPuRS”,kas sniedz 5.-12. klašu skolēniem iespēju pieteikties šādam atbalstam:
§ Konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, logopēds, ergoterapeits);
§ Kompensācija par:
– sabiedriskā transporta biļetēm (nokļūšanai  no dzīvesvietas izglītības iestādē)
– individuālās lietošanas priekšmetiem (apģērbs, apavi, higiēnas preces)
– speciālo transportu (izglītojamiem ar invaliditāti).

Aicinām pieteikties ieinteresētos skolēnus un viņu vecākus iesniedzot zemāk minēto rakstisko iesniegumu klašu audzinātājām.

Info iesniegums par projektu

Projekta koordinatore

Austra Niķe

Drukāt