Viesītes novada pašvaldība uzsāk dalību projektā “PuMPuRS”

Viesītes novada pašvaldība uzsāk dalību projektā “PuMPuRS”,kas sniedz 5.-12. klašu skolēniem iespēju pieteikties šādam atbalstam:
§ Konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, logopēds, ergoterapeits);
§ Kompensācija par:
– sabiedriskā transporta biļetēm (nokļūšanai  no dzīvesvietas izglītības iestādē)
– individuālās lietošanas priekšmetiem (apģērbs, apavi, higiēnas preces)
– speciālo transportu (izglītojamiem ar invaliditāti).

Aicinām pieteikties ieinteresētos skolēnus un viņu vecākus iesniedzot zemāk minēto rakstisko iesniegumu klašu audzinātājām.

Info iesniegums par projektu

Projekta koordinatore

Austra Niķe

Drukāt

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other