Aizvadītais gads Viesītes novada Dzimtsarakstu nodaļā

Viesītes novada Dzimtsarakstu nodaļas teritorija aptver Viesītes pilsētu, Viesītes, Elkšņu, Saukas un Rites pagastus. Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas pienākumus veic Daina Vītola, vadītājas vietnieces pienākumus- Evita Čibule.

Dzimtsarakstu nodaļā 2017.gadā kopā reģistrētas 15 laulības (no tām, 7 laulības reģistrētas dzimtsarakstu nodaļā un 8 laulības reģistrētas pie garīdzniekiem). No visām 15 noslēgtajām laulībām 27 personām tās bija pirmās laulības, 3 personām – otrās laulības. Vidējais vecums: sievietēm 27 gadi un vīriešiem 28 gadi.

2017.gadā Viesītes novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 28 jaundzimušie, no tiem, 16 meitenes un 12 zēni. Vecāki bērniem devuši šādus vārdus: Ērika, Ralfs, Raivis, Gabriela, Daniels(2), Jānis, Hugo, Lija, Markuss, Keita(2), Dilans, Olivers, Linda, Raiens, Viktorija, Valters, Paula, Amēlija, Alise, Justs, Marta(2), Melānija(2), Deniss,  Elīna, Rihards, Estere, Anete.

No nodaļā reģistrētajiem 28 jaundzimušajiem paternitāte bērniem atzīta (vecāki nesastāv laulībā) 18 gadījumos, 2 gadījumos sastādīts reģistrs bez ziņām par bērna tēvu. No visiem jaundzimušajiem 11 bērni reģistrēti kā pirmie bērni ģimenē, 6 bērni kā otrie, 4 bērni kā trešie, 3 bērni kā ceturtie, 2 bērni kā piektie, 1 bērns kā sestais un 1 bērns kā septītais bērns ģimenē.

2017.gadā Viesītes novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 59 mirušās personas. Mirušas 33 sievietes un 26 vīrieši. Vidējais mirušo sieviešu vecums bija 80 gadi, turpretī, vidējais mirušo vīriešu vecums bija 74 gadi. Visbiežākie nāves cēloņi 2017.gadā bija hroniska progresējoša smadzeņu išēmija, sirds un asinsvadu slimības, dažādi ļaundabīgie audzēji.

Pēc iedzīvotāju pieprasījumiem atkārtoti tika izsniegtas 12 apliecības, veikti papildinājumi reģistros sakarā ar tiesu spriedumiem par laulību šķiršanu, par aizgādības tiesību pārtraukšanu, par uzvārda maiņu, par paternitātes atzīšanu, izsniegtas izziņas par dokumentu pārbaudi laulības reģistrācijai, par personu miršanas faktu.

Kopā ar Viesītes kultūras pili tika rīkots, jau par tradīciju kļuvušais, pasākums jaundzimušajiem bērniem – „Sudraba karotīšu svētki”, tāpat arī, visa gada garumā tika sveikti kāzu jubilāri, pāri, kuriem 2017.gadā bija Zelta, Smaragda vai Dimanta kāzu jubilejas.

Viesītes novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Daina Vītola

Drukāt

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other