Jauniešu Ziemassvētku labdarības akcija

Jauniešu dome sadarbībā ar Skolēnu Saeimu šogad vienojās kopīgā labdarības akcijā un sarūpēja 22 dāvaniņas Viesītes novada bērniem invalīdiem. Katra dāvaniņa sastāvēja no pašgatavotas apsveikuma kartiņas, pašceptas milzu piparkūkas un Ziemassvētku paciņas, kurā  ir saldumi, kancelejas preces un rotaļlietas.

Piparkūku cepšana norisinājās nupat aprīkotajā Viesītes Jaunatnes Iniciatīvu centriņa virtuvītē un jauniešiem sagādāja daudz prieka.  Šovasar īstenotā LEADER projekta “Aprīkojuma iegāde Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centra pakalpojumu paplašināšanai” mērķis  bija iegadāties virtuves aprīkojumu Viesītes Jaunatnes Iniciatīvu centrā, lai dažādotu lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas un tādējādi uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Projekta attiecināmās izmaksas ir 2365.00 EUR, no tām 2128.50 EUR ir publiskais finansējums un 236.50 EUR ir pašvaldības līdzfinansējums.

Savukārt, Ziemassvētku paciņu un kartiņu gatavošanas aktivitāte norisinājās Viesītes vidusskolā.

Jaunatnes lietu un sabiedrisko att. spec. Austra Niķe

Foto: Austra Niķe

Drukāt

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other