Grāmatas “Tēva skola” atklāšanas pasākums

16.decembrī Elkšņu Kultūras namā notika grāmatas “Tēva skola” atvēršanas pasākums. Grāmatas autore ir Mirdza Lazdiņa. Viņas atmiņas, dokumentus un materiālus apkopot grāmatas formātā palīdzēja novadpētniece Rudīte Urbacāne. Grāmata “Tēva skola” ir dokumentu, fotogrāfiju, laikabiedru atmiņu apkopojums par skolas vēsturi Elkšņu pagastā no 19.gs sākuma līdz 20.gs. vidum. Kā spilgtākais notikums tagadējās skolas ēkas uzcelšana un iesvētīšana 1937.gadā. Tas notika laikā, kad par skolas pārzini strādāja Latvijas brīvības cīņu dalībnieks Kārlis Lazdiņš (1898- 1955). Par nopelniem izglītības un kultūras veicināšanā viņš 1936.gadā apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni. Viņa meita Mirdza Lazdiņa (dz. 1933.g.) skolas ēkā uzaugusi un guvusi pirmo izglītību, visu mūžu nerimstoši vākusi materiālus par tās skolotājiem, skolēniem, darbiniekiem un notikumiem. Pateicoties viņas mūža vākumam tapusi šī grāmata.

Tirdzniecībā grāmata “Tēva skola” pieejama grāmatnīcā “Aisma”, Brīvības ielā 157, Jēkabpilī.

Izdevējs: sabiedriskā labuma biedrība “Vides un tūrisma attīstības klubs “Sēlija”. Grāmata drukāta un iesieta SIA “Erante” Jēkabpilī.

Jaunatnes lietu un sabiedrisko att. spec. Austra Niķe

Foto: Indra Cepurīte

Drukāt

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other