Jānim un Sarmītei Birstēm Zelta kāzu jubileja

Šī gada 25.novembrī Zelta kāzu jubileju svinēja Jānis un Sarmītes Birstes. Sirsnīgi sveicam!

Ierodoties pie Sarmītes un Jāņa Birstēm, mūs sagaida saimniece. Vīrs vēl esot darīšanās Jēkabpilī, bet drīz atbraukšot. Taču tas mums netraucē Sarmīti apsveikt kāzu jubilejā un sākt ieskatīties pāra kopīgajos 50 laulības gados.

Sarmītes ģimene nāk no Biržiem un viņa ir vienīgais bērns ģimenē. Viņa beigusi Biržu septiņgadīgo skolu un tad uz 8.klasi atnākusi mācīties uz Viesītes vidusskolu, jo Viesītē dzīvojuši radi.

Jānis nāk no Viesītes pagasta “Dimantu” mājām, beidzis Viesītes septiņgadīgo skolu un tad sācis mācīties Viesītes vidusskolā, tur arī abi ar Sarmīti iepazinušies.

Jānis un Sarmīte mācījās vienā klasē. Sarmītei bijusi gara bize un viņa sēdējusi  vienu solu priekšā Jānim, bet viņš meiteni raustījis aiz matiem. Sarmīte parādā nav palikusi un Jānis kārtīgi dabūjis pretī ar tintes spalvu!

Pēc vidusskolas beigšanas Sarmīti uz gadu aizsūtīja uz Druvām (Ritē) strādāt par jaunlopu zootehniķi. Bet pēc tam Sarmīte Rīgā iestājās Sporta akadēmijā mācīties par skolotāju- treneri . Mācības ilga 4 gadus. Viņai sports bija paticis jau no bērnības. Sarmīte startēja institūta komandā volejbolā un turpināja aktīvi spēlēt līdz pat 50 gadu vecumam. Sporta skolotājam bija jāzina visi sporta veidi, tomēr volejbols bija viņas sirdslieta. Savukārt Jānis pēc skolas beigšanas bija iesaukts armijā un dienēja Kaļiņingradas apgabala tankistos. Bet pēc armijas viņš iestājās Rīgas Politehniskajā institūtā aparātu būves tehnologos-inženieros. Arī viņam patika sports un viņš piedalījās volejbola čempionātos.

Pēc augstskolas beigšanas Sarmīte atnāca atpakaļ uz Viesīti un sāka strādāt Viesītes vidusskolā par sporta skolotāju. 1967.gada 25.novembrī  abi ar Jāni apprecējās.  Jānim gan vēl gads bija jāmācās institūtā. Kāzas pāris svinēja Jāņa dzimtas mājās “Dimantos”. Viesu bijis daudz. Jāņa mātei vien bijušas septiņas māsas. Sarmīte kā šodien atceras, ka laiks bijis vienreizēji saulains. Nākošajā vasarā Jānim un Sarmītei piedzimis dēls- Jānis.

1970.gadā Jānim piedāvāja darbu meliorācijas uzņēmumā (Jēkabpils PMK 12) tepat Viesītē, vēlāk 1993.gadā nodarbinātības valsts dienestā, bet no 1999.gada līdz pensijai- pašvaldībā.

Jānim un Sarmītei ir divi dēli- Jānis un Māris- un četri mazbērni. Arī dēli nodarbojas ar sportu, īpaši Māris. Dēlus, kad tie bija mazāki vairāk auklēja Jānis un labi tika galā. Sarmītei gandrīz visas nedēļas nogales pagāja braukājot pa volejbola mačiem. Nu jau dēli sen kā ir savās dzīvēs un arī pašiem ir ģimenes  un bērni. Interesanti, ka dēls Jānis arī apprecēja klasesbiedreni, abiem ir divi bērni- Zaiga un Mārcis, kuri arī jau lieli. Zaiga strādā par telpu restauratoru, bet Mārcis ir filmu operators. Arī otram dēlam Mārim ir divi bērni- Toms un Evelīna, abi vēl skolnieki.

Birstu pāris ir možs un enerģijas pilns, katram savi hobiji un darāmiem darbiņi. Jānis gādā malku, rūpējas par bitēm, pļauj mauriņu, bet Sarmīte ravē dārzu, kopj puķes, rūpējas par mammu (kurai šogad jau 95!), ada zeķes un darbojās datorā- lasa ziņas, receptes un uzspēlē spēlītes. Runājot par laika ritējumu, Jānis piemetina, ka gadi mežonīgi skrien- “Tikko 60 palika, skaties un jau svini 70!”. Arī Sarmīte piekrīt: “Spogulī un pasē redzu, ka ir gadi, bet sirdī un prātā vēl tādos gados nejūtos.”

Jautājot par pāra ilgās laulības noslēpumu, Jānis un Sarmīte uzsver, ka ģimenes dzīvē galvenais ir mīlestība, uzticība un pacietība. Jānis ar humoru piemetina, ka trīs svarīgākās lietas laimīgai laulībai ir, pirmkārt, mīlestība, otrkārt, liela pacietība un, treškārt, divi televizori! Pāris teic, ka mīlestība ar gadiem mainās- tā pāriet uz bērniem un vecumā atkal mainās vienam pret otru.

Sirsnīgi sveicam Jāni un Sarmīti Birstes Zelta kāzu jubilejā! Novēlam labu veselību un saglabāt tikpat  lielu enerģiju, dzīves sparu un mīlestību!

Jaunatnes lietu un sabiedrisko att. spec. Austra Niķe

Drukāt

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other