Novada zemnieku un uzņēmēju balle

Atkal ir pagājis kārtējais darba cēliens zemniekiem un uzņēmējiem. 2. decembrī  Viesītes novada zemnieki tika aicināti uz Elkšņu kultūras namu kopā būšanai un atpūtai. Pasākums tika kupli apmeklēts.

Pasākumu atklāja Elkšņu pagasta pārvaldes vadītājs Dainis Černauskis un kultūras nama vadītāja Indra Cepurīte. Zemniekus uzrunāja Viesītes novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks un izpilddirektore Sanita Lūse, kas  pateicās novada zemniekiem par apzinīgu darbu un saimniecību attīstību. Novada pašvaldība atzīmēja sekojošos uzņēmējus un zemnieku saimniecības: SIA JK Plus, Gundaru Saturiņu, Ingu Zetiņu, Zani Rastokinu, Ēriku Plēsumu.

Lauku konsultante Irēna Butkus pateicās Viesītes novada pašvaldībai un pārvalžu vadītājiem par sadarbību  un atbalstu, kā arī kultūras nama vadītājai par lieliskā pasākuma organizēšanu. Savā apsveikumā uzsvēra Viesītes novada ļaudis ir pamatīguma, spīts un spēka pilni kā māls, kā akmens, kā gadiem rūdīta smilts. Sava zeme ir jāmīl neatkarīgi no tā vai tā ir slapja vai sausa. Kā arī novēlēja lai veiksmi jaunajā darba cēlienā.

Viduslatvijas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītājas vietnieks Valdis Mežsargs pasniedza atzinības rakstus sekojošām saimniecībām:

Z/S Ingūnas, Z/S Pūteļi. Ievai Feldmanei un Z/s Skalbes.

Savukārt Jēkabpils piena kombināts  un piensaimnieku kooperatīvs Ezerkrasti uzteica ilglaicīgos sadarbības partnerus-piena ražotājus.

Latvijas lauku konsultācijas un izglītības centra Jēkabpils nodaļas pateicības LLKC klientiem nodeva Lauku attīstības konsultantes Irēna  Butkus un Ligita Kadžule  . Tika uzteiktas  z/s Ošāni par ilgstošu sadarbību, Gatis Saturiņš un Mārtiņš Jurjāns  kā jauni perspektīvi klienti,  kā arī Z/S Ielejas-Mairis Malcenieks  par  saimniecības attīstību.

Liels paldies kuplajam pasākuma sponsoru pulkam:

Viesītes novada pašvaldībai, SIA Sedumi, SIA Minerāls, Dobeles Dzirnavnieks, SIA Jēkabpils piena kombināts , SIA RA5,  SIA Dona, SIA „JL PLUS”, SIA „Madara LTD”, Z/S Liepas kafejnīca, SIA „Siliņi’,

Tālāk vakara pasākumam noskaņu piedeva  atraktīvie brāļi Puncuļi. Laika gaitā tika lozētas loterijas un izspēlētas dažādas atrakcijas.

Pasākuma organizatori ir priecīgi dzirdēt labas atsauksmes par pasākumu.  Lai Jums veiksmīgs nākošais darba cēliens Uz tikšanos nākošgad!

Lauku attīstības konsultante Irēna Butkus

Drukāt

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other