Skaļās lasīšanas sacensība Viesītē

Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) šoruden uzsākusi jaunu Skaļās lasīšanas sacensību 5. un 6. klašu skolēniem. Šīs lasīšanas kampaņas mērķis ir pilnveidot bērnu prasmes izvēlēties piemērotu un interesantu literatūru skaļai lasīšanai, sekmēt interesi par lasīšanu un grāmatām, saliedēt bērnus kopīgām lasīšanas aktivitātēm, kā arī veicināt lasītprieku.

Vienmēr visos laikos un jebkurā jomā liela nozīme ir spējai labi, ātri lasīt, lasīt un uztvert vienlaikus, īpaši svarīgi tas ir mūsu informācijas laikmetā.

Šīs lasīšanas konkursu ir paredzēts realizēt vairākos posmos.

1.solis: Sacensība vietējā mērogā (skolā, bibliotēkā).

2.solis: Reģionālais fināls.

3.solis:  Nacionālais fināls. Tajā tiks noteikts Latvijas  Lasīšanas čempions.

Ja visu šo konkursu kopumā rīko LNB, tad sacensības Viesītes mērogā organizēja  Viesītes bibliotēka sadarbībā ar Viesītes vidusskolu.

Viesītē šai konkursā vispirms novembra sākumā notika Skaļās lasīšanas  sacensības klasēs, kuras rīkoja Viesītes vidusskolas  latviešu valodas skolotājas Iveta Daņiļeviča un Rita Sirmoviča un kurās piedalījās visi Viesītes vidusskolas 5. un 6. klašu skolēni. Šo sacensību rezultātā uz tālāku atlasi Skaļās lasīšanas sacensībā 24. novembrī Viesītes kultūras pilī tika izvirzīti trīs labākie lasītāji no katras no šīm klasēm, kopā pavisam 12 .  No 5. a klases tie bija: Sanija Dzikoviča (viņu tomēr sacensībā aizstāja Esmeralda Misiņa), Zane Slīpe un  Jūlija Gatmane. 5. b klasi pārstāvēja Adrija Bantauska, Elīza Marija Jevtušenko un Rendijs Pēteris Roze, 6. a klasi –Viktorija Bruzgule, Alise Maisaka un Rainers Daibe, bet 6. b klasi – Nikola Basova, Eva Elza Ziemāne un Diāna Zubkova.

Šī konkursa vērtēšanai bija  izveidota žūrijas komisija:  Aija Rancova  , Viesītes kultūras pils kultūras darba organizatore, Viesītes amatierteātra “Vēri” režisore – žūrijas komisijas priekšsēdētāja , Ilze Jodgude, Viesītes bibliotēkas pārstāve, Anita Orbidāne, Viesītes bērnudārza “Zīlīte” vadītāja, dzejniece, daiļlasītāja.

Katrs Skaļās lasīšanas sacensības dalībnieks lasīja fragmentu no paša izvēlētas grāmatas.

 Esmeralda Misiņa lasīja fragmentu no A. Jundzes grāmatas “Kristofers un Ēnu ordenis”, Zane Slīpe – fragmentu no R. Ē. Raspes grāmatas  “Barona Minhauzena piedzīvojumi”, Jūlija Gatmane – fragmentu no S. Cetas grāmatas  “Hugo ģeniālā pasaule”, Adrija Bantauska –  fragmentu no A. Sakses grāmatas  “Pasakas par ziediem”, Elīza Marija Jevtušenko – fragmentu no H. Vebas grāmatas “Noskumušais kucēns”, Rendijs Pēteris Roze – fragmentu no A. Brigaderes grāmatas  “Anneles stāsti”, Viktorija Bruzgule – fragmentu no A. Neiburgas grāmatas “Stāsts par Tilli un Suņu vīru”, Alise Maisaka – fragmentu no L. Harisones grāmatas “Vampīrs kaimiņos”, Rainers Daibe – fragmentu no A. Sakses grāmatas “Tēva dāvaniņa”, Nikola Basova – fragmentu no R. Kiplinga grāmatas  “Riki-tiki-tavi”, Eva Elza Ziemāne – fragmentu no R. Dāla grāmatas “Čārlijs un šokolādes fabrika”, Diāna Zubkova – fragmentu no J. Frejas grāmatas “Trakā klase. Krokodils mugursomā”.

Domājat, ka uzstāties bija viegli? Vienkārši nolasīt fragmentu, tas arī viss…? Nē ! Žūrija vēros un vērtēs, vai konkursanta runa ir skaidra un brīva, vai īstajās vietās tiek lietots uzsvars, vai mainās lasīšanas temps, kad tas ir nepieciešams, vai balss ir atbilstoša sižetam, vai pats fragments ir veiksmīgi izvēlēts, vai konkursa dalībnieks prot veidot kontaktu ar klausītājiem, vai spēj ar savu lasījumu aizraut klausītājus. Bez tam jāievēro laika limits – fragmenta lasīšana kopā ar ievadu nedrīkst pārsniegt 5 minūtes, taču mazāk par 3 minūtēm arī nedrīkst uzstāties…

Nu žūrijai sūri un  grūti jāstrādā, lai to visu paspētu ievērot, izvērtēt un salīdzināt. Bez tam – šīs sacensības uzvarētājs  būs Viesītes Skaļās lasīšanas čempions! Atbildība ne pa jokam…

Pa to laiku, kamēr žūrija gāja apspriesties, Skaļās lasīšanas sacensības dalībniekus ar muzikāliem priekšnesumiem sveica skolasbiedres (un bijusī skolasbiedre) – mākslinieces –   Sintija, Evelīna, Eiva un Ieva (žēl gan, iepriekšējā dienā un no rīta mēģinājumos  bija arī Diāna, taču uz pašu koncertēšanas laiku viņa nevarēja palikt, jo bija jādodas uz stundām skolā).

Koncerts izskanējis. Bērniem gaidas, satraukums: ko gan lems žūrija?

Un beidzot žūrija nāk! Visu saskatījusi un  saskaitījusi, visu izsvērusi un novērtējusi. Sākas diplomu izsniegšana. Nav sliktu vietu – ir trešās vietas ieguvēji, otrās vietas ieguvēji… Bet par Viesītes Skaļās lasīšanas čempionu kļūst … Adrija Bantauska!

Viņai tagad priekšā darbs – gatavoties un godam pārstāvēt Viesīti Reģionālajā sacensībā, kas notiks 24. janvārī Jēkabpilī, un, kas zina, varbūt izdosies iekļūt arī Nacionālajā finālā. Veiksmi Tev, Adrija!

Bet  liels paldies visiem sacensības 2. kārtas dalībniekam! Tāpat pateicos katram Viesītes vidusskolas 5. un 6. klašu skolēnam par ieguldīto darbu un pūlēm, gatavojoties un piedaloties šai konkursā!

Pateicība Viesītes vidusskolas 5. un 6. klašu latviešu valodas un literatūras skolotājām Ivetai Daņiļevičai un Ritai Sirmovičai par sadarbību, par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā, Skaļās lasīšanas sacensību organizēšanā klasēs un sekmīgā to norisē!

Pateicos par jauko sadarbību, palīdzību un atbalstu Viesītes vidusskolas direktora vietniecei  audzināšanas darbā Sarmītei Milaknei, žūrijas dalībniecēm, Līgai Griškenai, Raisai Vasiļjevai,  Elitai Kalniešai, Pārslai Šaņinai, Ilmai Svilānei, Austrai Niķei, Sintijai Mazurei, Evelīnai Bantauskai, Diānai Beļauskai,  Eivai Dronkai, Ievai Milaknei, Viesītes mūzikas studijai.

I.Jančevska, bibliotekāre

Drukāt

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other