Viesītes bibliotēkā lasīšanas konkurss “Lasīt ir stilīgi!”

Sākoties jaunajam mācību gadam, ar senlolotu ideju – organizēt lasīšanas konkursu vienai klasei – devāmies pie atsaucīgas un ideju bagātas skolotājas Baibas Masulevičas. Ar viņas audzināmajām klasēm realizētas ļoti daudzas idejas, notikuši aizraujoši pasākumi ar dažādiem viņas iestudētiem uzvedumiem.

Šogad viņa audzina 4. b klasi, un mūsu ideja bija to iesaistīt lasīšanas konkursā, kas ilgs visu mācību gadu. Nebijām vīlušās, jo saņēmām audzinātājas piekrišanu.

Šī konkursa mērķis ir piesaistīt bērnus regulārai lasīšanai. Tāpat arī veicināt, izkopt viņu uzstāšanās prasmi, prasmi izteikt savas domas un spriedumus par izlasīto tekstu, noformēt to visu skatāmā veidā.

Konkursa nosaukums – daudzviet dzirdēts vārdu salikums – “Lasīt ir stilīgi!”. Tas ilgs deviņus mēnešus un nosacīti ir sadalīts trīs posmos jeb trimestros. Pirmais – septembris, oktobris, novembris, otrais – decembris, janvāris, februāris un trešais – marts, aprīlis, maijs. Katru mēnesi skolēniem jāizlasa divas grāmatas, bet trimestrī kopā – sešas. Skolēniem lasīšanai cenšamies piedāvāt bibliotēkas jaunieguvumus, bet neaizmirstam pievienot arī kādu labu, varbūt nepelnīti piemirstu grāmatu. Kopā ar grāmatām bērni ir saņēmuši formulāru (kartīti, kurā jāatzīmē izlasītās grāmatas), kur katram jāfiksē paņemtā grāmata.

Katra posma noslēgumā par vienu no izlasītajām grāmatām jāveido reklāmafiša. Tā ir par grāmatiņu, kas konkrētajam bērnam likusies vissaistošākā un interesantākā, un to viņš iesaka izlasīt arī citiem. (Iepriekš skolēni saņēma norādes, kādam darbam jābūt).

22.novembrī bibliotēkā notika pirmā trimestra darbu prezentēšana un arī vērtēšana. Pasākums sākās ar bibliotekāres stāstījumu par grāmatu lasīšanas nozīmi katra cilvēka dzīvē visa mūža garumā. Skolēni tika iepazīstināti ar zinātniski pierādītiem faktiem par lasīšanas nozīmīgumu, kā arī ar populāru rakstnieku (piemēram, Jū Nesbē, kurš grāmatas raksta arī bērniem – divas no tām ir arī Viesītes bibliotēkas krājumā), mūziķu un aktieru domām par lasīšanu.

Tad sekoja bērnu sniegums, kuru izvērtēja žūrija trīs cilvēku sastāvā: Viesītes bibliotēkas vadītāja L. Griškena, vidusskolas bibliotekāre G. Plēsuma, pašvaldības Sabiedrisko attiecību speciāliste A. Niķe. Prieks, ka bērni pasākumam bija ļoti nopietni gatavojušies. Speciāli sagatavotās vērtēšanas lapās fiksējām katra bērna sniegumu, lai, saskaitot iegūtos punktus, noteiktu pirmās kārtas uzvarētāju. Žūrija izvērtēja bērnu priekšnesumus un katram centās aizrādīt viņa pieļautās kļūdiņas, lai nākošā uzstāšanās reize būtu vēl veiksmīgāka. Tas arī ir saprotams – prasmes veidojas, tikai darbojoties. Domāju, ka šiem bērniem daudz kas bija vēl jauns un nezināms. Par paveikto kā pateicību bērni saņēma grāmatzīmīti ar citātu par lasīšanu un uzmundrinājumu, ka pirmo etapu ir veiksmīgi pārvarējuši. Neizpalika arī saldums. Paldies bērniem un viņu skolotājai par drosmi, atsaucību un arī uzdrīkstēšanos!

Vēl priekšā divas kārtas, lai noteiktu čaklāko lasītāju ar vislabākajām prasmēm savas mīļākās grāmatas prezentēšanā. Maijā noslēguma pasākumā izvērtēsim visus ieguvumus un arī neveiksmes.

Bērniem sācies grāmatu lasīšanas otrais posms, tāpēc vēlam viņiem izturību un veiksmi.

Žūrijas vārdā – bibliotekāre G. Plēsuma.

Drukāt