“Gada uzņēmējs Zemgalē 2017 ” godināšana

1.decembrī Rundāles pilī Zemgales Plānošanas reģions un tā struktūrvienība Uzņēmējdarbības centrs jau otro reizi organizēja krietnāko uzņēmēju godināšanu. No Viesītes novada nomināciju un apbalvojumu saņēma SIA “Kristīnes Viesītes aptieka” vadītāja un īpašniece Aina Pečauska.

Atbilstīgi Nolikumam, ko apstiprinājusi Zemgales Attīstības padome (ZAP), visas 22 reģionā ietilpstošās pašvaldības izraudzījušas katra vienu titula „ Gada uzņēmējs Zemgalē 2017” cienīgu ieguvēju. Šādu atzinību varēja saņemt vidējo un mazo uzņēmumu īpašnieki, kuru uzņēmums reģistrēts vai veic saimniecisko darbību konkrētās pašvaldības teritorijā. Turklāt pretendentiem nedrīkst būt nodokļu vai nodevu parādu, kā arī pārkāpumu darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā.

Pārējo kritēriju starpā minēta uzņēmuma darbības pozitīvā ietekme uz novada vai pilsētas, kā arī reģiona ekonomisko izaugsmi un sociālo problēmu risināšanu. Līdztekus tam pretendentam jāveicina videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešana, ar savu produkciju jābūt aktīvam vietējā vai ārzemju tirgus dalībniekam. Tāpat īpaši augstu tiek vērtēts radošums uzņēmumā, kā arī sabiedriskā aktivitāte.

Starp nominētajiem titula ieguvējiem, kuru vārdus apstiprinājusi ZAP, ir gan Zemgalē pazīstami lauksaimnieki, metālapstrādes, mežistrādes, pārtikas rūpniecības, tūrisma un viesmīlības pārstāvji, gan mājražotāji un dažādu pakalpojumu sniedzēji. Visi laureāti saņems īpaši darinātu piemiņas zīmi, Atzinības rakstu un naudas balvu.

Sabiedrisko att. un Jaunatnes lietu spec. Austra Niķe

Drukāt

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other