Skolēnu atbalstam Viesītes novada pašvaldība uzsākusi jauna projekta īstenošanu

Ir uzsākta Eiropas Savienības struktūrfondu  projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr. 8.3.2.2/16/I/001 īstenošana. Pamatojoties uz 2017.gada 15.septembrī noslēgto sadarbības līgumu starp Valsts izglītības satura centru un Viesītes novada pašvaldību par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2. Pasākuma “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr. 8.3.2.2/16/I/001 īstenošanas rezultātā tiks sniegts atbalsts izglītojamajiem individuālas pieejas attīstībā Viesītes vidusskolā un Rites pamatskolā.  Projekta ietvaros tiks organizētas mācību vizītes, nodrošināti pedagogu palīgi, nodrošinātas nodarbības talantīgiem skolēniem, organizētas interaktīvas nodarbības, eksperimenti, citas aktivitātes. Projekta vadītājs ir Viesītes vidusskolas direktors Andris Baldunčiks. 13.novembrī projekta ieviešanas komanda sanāca kopā un pārrunāja veicamos darbus un atbildības. Apstiprinātais budžets ir EUR 23096,00.  Projekta ietvaros piešķirtais finansējums paredzēts pedagoģiskā personāla atalgojumam, transporta un pakalpojumu izmaksu segšanai.

G. Dimitrijeva, projekta vadītāja asistente

Drukāt

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other