Viesītes novadā veic grants ceļu pārbūvi

Lauku atbalsta dienests  atbalsta projektu  “Viesītes novada ceļa V19 Jaunkančuki-Priede-Ikšķiles pārbūve”

Lauku atbalsta dienests ar 06.11.2017. lēmumu Nr. 05.3-11/17/105-e ir apstiprinājis projekta iesnieguma “Viesītes novada ceļa V19 Jaunkančuki-Priede-Ikšķiles pārbūve” Nr.17-05-A00702-000092.  Projekts tiks īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.

Viesītes novada pašvaldības izstrādātā Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 564940.16. Publiskais finansējums EUR 508446.15. Pašvaldības līdzfinansējums EUR 56 494,01. Projektā paredzētas sekojošas aktivitātes: projektēšana (Būvprojekta izstrāde), būvniecība, būvuzraudzība, autoruzraudzība. Ceļa pārbūvējamais posms 7,814 km. Ceļš savieno divus valsts nozīmes ceļus – V820 un V956, tas paredzēts lauksamniecības un mežsaimniecības smagsvara kravu pārvadāšanai. Ceļš kalpo lauku apsaimniekošanai, cilvēku piekļūšanai saimniecībām. Ceļa trase ir teritorijā ar paugurainu reljefu, kurā ir samērā lielas augstienes. Projekta ietvaros plānots veikt pārbūvi 7.8 km garā posmā. Projekta īstenošanu paredzēts veikt līdz 2018.gada 31. decembrim.

 Projektēšanu ir veikusi un autoruzraudzību veiks SIA ”SKA projekts”, būvniecību veiks SIA “Mikor”, būvuzraudzību – SIA “BaltLine Globe”. Līgums ar būvdarbu veicēju noslēgts 2017.gada 22.novembrī. Būvniecības laikā paredzēti sekojošie galvenie darbi:

  • Koku un krūmu zāģēšana ar celmu raušanu;
  • Caurteku demontāža un uzstādīšana;
  • Salizturīgā (smilts drenējošās) slāņa būvniecība;
  • Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma pamata nesošās kārtas un seguma būvniecība;
  • Grāvju rakšana, izveidojot sāngrāvju sistēmu, ūdens atvades sistēmu;
  • Nobrauktuvju izbūve uz nekustamajiem īpašumiem;
  • Zīmju uzstādīšana.

Projekta “Pašvaldības ceļa S7  Ozoliņi – Ķēķāni – Zīlāni pārbūve” tuvojas noslēgumam

Projekta “Pašvaldības ceļa S7 Ozoliņi – Ķēķāni – Zīlāni pārbūve” Nr. 17-05-A00702-000019 plānotās aktivitātes ir pabeigtas gandrīz pilnā apjomā. Ir veikta pārbūve 3,040 km garā posmā. Projektēšanu un autoruzraudzību veica IK ”Metrs”, būvniecību – SIA “Ošukalns”, būvuzraudzību – SIA “GEO Consultants”. Vēl notiek darbs pie objekta sakārtošanas, izpildmērījumiem, lai ceļu nodotu ekspluatācijā.  Projekta kopējās izmaksas EUR 256 021,69.  Attiecināmās izmaksas EUR 250 925,62, tai skaitā publiskais finansējums EUR 225 833,06, pašvaldības līdzfinansējums EUR 25 092,56

G. Dimitrijeva, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

Drukāt

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other