Iznākusi Ēvalda Ribuļa grāmata “Laikmetu griežos I. Ormaņkalna stāsti”

10.novembrī (Mārtiņdienā) Ogres kultūras centra mazajā zālē notika mūsu novadnieka Ēvalda Ribuļa (kurš tagad dzīvo Ogrē) grāmatas “Laikmetu griežos I. Ormaņkalna stāsti” prezentācija. Pateicoties Viesītes novada pašvaldībai, sporta skolas vadības atsaucībai Rudīte Urbacāne, Gunārs Spīdainis, Pēteris Sirmovičs, Māra Ose, Juris Rusiņš, un es, Inta Malceniece, devāmies ceļā, lai varētu pateikties Ogres pilsētas vadībai, Ogres politiski represēto klubam “Ogre”, par šādu iespēju, būt klāt, kur min mūsu Ormaņkalnu, tā vārdu, cilvēkus, mājas.

Man šķiet mēs esam gandarīti ,ka mūsu vidū ir šāds cilvēks, kurš sen nedzīvo šajā pusē, bet viņa sirds atceras dzimto vietu, apciemo cilvēkus, kuri dzīvo šodien viņa -Ēvalda Ribuļa dzimto māju tuvumā. Viņš nav liedzis savu skatījumu Saukas Sabiedriskā centra izdotajās grāmatās sērijā “Mūsu stāsti”.

Viņš atceras Viesīti ,mums visiem labi zināmo Emīliju Jodeli, kur abi pavadījuši bērnību Saukas, Elkšņu pusē.
Šī bija jau otrā grāmata un arī reize,kad mēs savām piecām bibliotēkām varējam atvest kā dāvanu no autora (ar autogrāfu) šīs grāmatas.

“Laikmeta griežos I” apkopoti Ēvalda Ribuļa “Ormaņkalna stāsti”, kas ir autora dzimtā puse, kā arī viņa māsas Ritas Ribules-Paegles un viņas vīra Pētera Paegles dzejoļi. Grāmata “Laikmeta griežos I” vēsta par Ormaņkalna ļaužu dzīvi līdz 1949.gada 25.martam, bet “Laikmeta griežos II” – par izsūtījuma laiku Sibīrijā.

“Vēlētos “Laikmetu griežos I” reizē ar maniem Sibīrijas stāstiem veltīt Latvijas simtgadei – gan kā mūsu pagātnes vīziju, gan cerību sapni nākotnei,” grāmatas priekšvārdā raksta E.Ribulis.

Grāmatai “Laikmetu griežos II. Sibīrijas stāsti” atvēršanas svētki tika svinēti pagājušā gada oktobrī.

Grāmatas “Laikmetu griežos I” pirmpublicējuma iespējas radās līdz ar Ogres Politiski represēto kluba priekšsēdētāja Ivara Kaļķa iniciatīvu un palīdzību, kā arī ar Ogres novada pašvaldības finansējumu projekta “R.A.D.I. – Ogres novadam” ietvaros.

Diemžēl jaunās grāmatas atvēršanas svētki noritēja bez autora klātbūtnes, jo Ribuļa kungs šobrīd ārstējas slimnīcā. Mēs, daži no braucējiem, apmeklējām Ogres slimnīcā, nodevām savas dāvanas, jo mūsu pusē tā pieņemts- nedoties ciemos tukšām rokām.It kā nojaušot, ka nevarēs piedalīties grāmatas atvēršanas svētkos, cienījamais kungs, kurš jau nosvinējis 81.dzimšanas dienu,  savlaicīgi bija sagatavojis dāvinājumam grāmatas ar veltījumiem. Autora vēstījumu un pateicību visiem grāmatas atvēršanas svētku dalībniekiem nolasīja viņa dēls Oskars Ribulis.

Grāmatas prezentācijā mēs godam aizstāvējām savu Viesītes novadu, vēlot Ēvaldam izveseļošanos, dēla ģimenei- izturību, pārējiem veiksmi, sadarbību un aicinājām arī ciemos.
Izlasot Ēvalda Ribuļa abas grāmatas, varbūt mēs kļūsim iecietīgāki,saprotošāki, runāsim, ko domāsim, vai domāsim ko runājam!

Braucēju vārdā Inta-Lones Tautas nama vadītāja

Drukāt

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other