Valsts svētku pasākums Lonē

17. novembra pēcpusdienā  tiešāk pulksten 15.00 ieradās Dāvis un Andris no Viesītes Jauniešu domes izspēlēt spēli Latvijas -100.Sākumā šķita būs čābīgi, bijām trijatā, bet tad saradās mūzikas skolas audzēkņi, lielie lonieši, iekarsām ,un atvēlētais laiks garām, sākās svinīgais pasākums, koncerts, apbalvošana, bet gaisā virmoja intriga, kurš būs laimīgais?

Lai līgo lepna dziesma
Tev ,brīvā Latvija!
Kā sauli uzlecošu
Sirds tevi sveicina.

Viesītes mūzikas skolas audzēkņi mums dāvāja brīnišķīgu muzikālo sveicienu,gan dziesmās, skaņdarbos,flautas spēlē,solo dziedājumos!
Ar lepnumu sirdī,siltumu sejā, mīļumu balsī sajutām svētku sajūtas,kuras vēl vienoja pie gardā “”SIA Dona””  ceptā svētku kliņģera , baudot sulu, kafijas tasi,veltot labus vārdus,cits citam,uzgavilējot Adrijai Bantauskai par spēles ieguvi.
Lai mēs ikdienu esam tik labestīgi, kā novembrī un gaidot Ziemasssvētkus!

Paldies šogad  vēlējāmies teikt līdzcilvēkiem-  Ilgai un Andrim Drēviņiem, Egīlam Laizānam, Gitai Kļaviņai, Andrim Lejietim, Katrīnai Ivanovai,Zanei Rastokinai, Aigaram Skrupskim, Ramonai Kriškānei,Ainai Pikurei!
Veselību, sapratni,piedošanu,satikšanos,atsaucību vēlot -Inta gaida ikvienu- ikdienu!

Lones TN vadītāja Inta Malceniece

Drukāt

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other