Mazā Bānīša Balvas 2017 laureāti

Mazā Bānīša Balva ir Viesītes novada pašvaldības atzinība par ieguldījumu un sasniegumiem Viesītes novada un Sēlijas kultūras, kultūrvēstures un garīgo vērtību radīšanas un popularizēšanas jomā. Balva dibināta Mazā Bānīša 100-tajā gadskārtā un tiek pasniegta nozīmīgos svētkos un pasākumos Viesītē un Viesītes novadā.

Ar Balvas piešķiršanas komisijas 2017. gada 26. oktobra lēmumu Mazā Bānīša Balva 2017 tiek piešķirta: Birutai Beķerei, Līgai Griškenai, Jānim Kolpakam, Veltai Lācei, Pēterim Stradiņam.

Balva tiks pasniegta Latvijas valsts neatkarības 99. gadadienai veltītā svinīgā pasākuma laikā š.g.18.novembrī Viesītes Kultūras pilī.

Biruta Beķere

Atskatoties uz Birutas Beķeres 90 aizvadītajiem gadiem, var teikt, ka ir nenovērtējams garā un bagātā mūža ieguldījums Saukas evaņģēliski luteriskās baznīcas uzturēšanā un saglabāšanā, kam veltīti jau septiņdesmit gadi. Tas ir bijis viņas mūža augstākais uzdevums. Visus gadus bijusi aktīva draudzes locekle, ilggadēja draudzes sekretāre, daudz ziedojusi un ziedo Dievnama uzturēšanai.

Biruta ir saglabājusi vērtīgus materiālus un palīdzējusi ar savām bagātajām zināšanām vairāku grāmatu tapšanā un izdošanā par Saukas pagastu. Ikviens interesents par Saukas pagātnes notikumiem tiek uzklausīts, un Biruta  dalās it visā, ko zina. Viņas prieks ir rūpes, nesavtīga palīdzība un līdzi darbošanās.

Līga Griškena

Rakstītajam vārdam ir milzu spēks, un visus mūsu vārdu “skaņdarbus” pārzina un “diriģē”, saliek kopā vienotā košā un optimistiskā izdevumā “Viesītes Novada Vēstis”  Līga Griškena, atgādinot, mudinot, ierosinot, iedrošinot pagastu rakstītājus jau 15 gadus. Pēc šī izdevuma lasītāji spriež un vērtē Viesītes pašvaldības darbu, aktivitātes, noskaņojumu un attieksmi pret visu pie mums notiekošo. Avīzei ir izveidojies savs stils, ar katru gadu tā top interesantāka, saturīgāka un patīkamāka. Apbalvojums tiek piešķirts, izdevuma 15-to gadskārtu atzīmējot, suminot un daudzinot tā veidotāju Līgu Griškenu.

Jānis Kolpaks

Jānis Kolpaks savā mūžā ir strādājis dažādus atbildīgus darbus, taču visam pāri bijusi vēlme izzināt un saglabāt sava pagasta vēsturi. Gadu desmitiem krātā informācija par Rites pagasta viensētām un to saimniekiem ir apkopota viņa grāmatā “Rites pagasta vēsture laiku lokos”.  Viņš ir arī vairāku grāmatu līdzautors par mūsu novadu.

Arī tagad Jānis Kolpaks nenogurdināmi strādā pie informācijas papildināšanas. Daudzu gadu garumā krājis un savācis video materiālus par padomju saimniecības “Druvas” darba un svētku mirkļiem. Apkopojis un to pārveidojis mūsdienu video materiālā. Šajā vasarā pusotru stundu garā filma tika nodota skatītāju vērtējumam.

Velta Lāce

Velta Lāce ir Saukas bibliotēkas vadītāja, audzinātāja, mamma, vecmamma un mūsu  līdzgaitniece. Savas zemes un vietas mīlētāja, pazinēja, kultūras glabātāja.
Viņa redz un priecājas par labo un vērtīgo savā pagastā, pateicoties viņai, saucieši un lonieši tiek virzīti “Vedēja” balvas saņemšanai.

Skaista tradīcija, ko Velta Lāce nenogurstoši, rūpīgi un ar lielu prieku kopj,  ir Dziesmotā diena Saukā jūnija pirmajā sestdienā, kad viņa aicina visus uz mūsu novadnieka komponista Arvīda Žilinska mājām Lejas Arendzāniem.

Velta ik dienu kādam ko atgādina, kādu pamudina, pasaka labu vārdu, kas tik nepieciešams ikdienā. No viņas staro labestība un cilvēciskums, par ko daudzi viņai saka pateicības vārdus.

Pēteris Stradiņš

Rīdzinieks, Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas sirds ķirurgs, Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultātes Ķirurģijas katedras asociētais profesors Pēteris Stradiņš ir piederīgs arī Viesītes pagastam.  Viņa vēlme ir  saglabāt, uzlabot, attīstīt un vairot Vecā Stendera un viņa piecu paaudžu pēcteču dzīves un darbošanās vietu  prestižu. Sunākstes Baznīca, Stenderu kapu kalns un bijusī mācītājmuiža ir kultūrvēsturiski nozīmīgi objekti visai Latvijai. Pēteris Stradiņš, to apzinoties un jūtot saikni ar savas dzimtas sakņu īpašajām vietām, organizē teritoriju sakopšanas talkas un, izveidojot Vecā Stendera Biedrību, uzsāk nozīmīgu projektu Vārnavas turpmākai attīstībai par lauku kultūras centru.

Mēs visi tiekam iesaistīti tajā, jo šie kultūrvēsturiskie objekti ir mūsu novada lepnums, un Balva ir kā atbalsta un līdzdalības zīme.

Mazā Bānīša Balvas piešķiršanas komisijas vārdā – muzeja “Sēlija” vadītāja Ilma Svilāne.

Drukāt

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other