Viesītes novada pašvaldība pārdod tai piederošās SIA ‘’Pērlīte’’ kapitāla daļu paketi.

Viesītes novada pašvaldība pārdod tai piederošās SIA ‘’Pērlīte’’, reģ. Nr. 45403005087, 100% kapitāla daļu paketi.

Kapitāla daļu paketes pārdošanas metode- atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Kapitāla daļu paketes sākotnējā vērtība  – EUR 65000.00 (sešdesmit pieci tūkstoši euro un 00 centi) , izsoles solis  EUR 1000.00 (viens tūkstotis euro un 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs 10%.

Iepazīties ar pārdošanas un izsoles noteikumiem, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2017.gada 8.decembrim (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Nav personu, kurām būtu pirmpirkuma tiesības.

Izsole sāksies 2017.gada 22.decembrī plkst. 9.00  Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Pircējam pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc lēmuma par izsoles rezultātu apstiprināšanas, saņemšanas.

Izziņa pa tālruņiem: 65245374 vai mob.t. 26424109.

Drukāt

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other