Turpinās pārrobežu projekta īstenošana

Kopš 2017.gada 1.maija Viesītes novada pašvaldībā tiek īstenots Interreg Latvija – Lietuva pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2010.gadam projekts “Travel smart – visit Lithuania and Latvia” Nr, LLI – 199 /Ceļo gudri – apmeklē Lietuvu un Latviju/. Projekta mērķis ir izveidot interaktīvu tūrisma maršrutu Latvijā un Lietuvā, sakārtot Mīlestības takas infrastruktūru Viesītē, iegādāt aprīkojumu tūrisma informācijas punktam, kas atrodas Viesītes muzeja “Sēlija” ēkā, objektu pieejamības uzlabošanai, organizēt divus apmācību seminārus tūrisma jomā iesaistītiem speciālistiem un pieredzes apmaiņas braucienu uz Poliju, izstrādāt tūrisma bukletu trijās valodās. Partnerībā no Lietuvas piedalās Anīkšču, Biržu, Krekenavas reģionālo parku administrācijas, savukārt no Latvijas – Salas, Jēkabpils, Ilūkstes un Viesītes novadu pašvaldības. Līdz šim ir notikušas divas projekta sanāksmes, organizēts labas prakses pieredzes apmaiņas brauciens uz Poliju. Viesītes novada pašvaldība saskaņā ar projekta aktivitāšu plānu organizēja semināru vadības grupas speciālistiem “Iespējas un rīki tūrisma veicināšanā”. 4.oktobrī uz semināru pulcējās visu partneru pārstāvji. Nodarbības vadīja lektori Ēriks Lingebērziņš un Madara Brūvere. Lekcijās un grupu darbā semināra dalībnieki apguva tēmas par teritorijas izmantošanu, klāsteru veidošanu un sadarbību, mārketingu, jaunu produktu veidošanu un attīstību, reģionu kartēšanu, mērķgrupas vajadzību analīzi. Jaunatnes lietu speciālistes intervija ar lektoru Ēriku Lingebērziņu: “Projekts ir par pārrobežu sadarbību un veidiem, kā meklēt risinājumus un sadarbību jauniem projektiem, tieši tūrismā starp Latviju un Lietuvu, pievēršot uzmanību vietām, kurās tūrisms vēl nav tik attīstīts kā citviet Latvijā. Mūsu mērķis ir runāt gan par teoriju, gan analizēt esošos piemērus, kas  katram bijis veiksmīgs, kas nē, kā arī meklēt risinājumus neveiksmīgajiem piemēriem un atrast ceļu līdz veiksmīgam risinājumam. Visam pāri gribam runāt par nepieciešamību sadarboties, nevis  formāli parakstot līgumu, bet atrodot sadarbības kopējo jēgu un mērķi. Vēlamies arī iedodot ziņu, ka viens nav cīnītājs, un, ka tūrismā mazi galamērķi, piemēram, kā Viesītes novads nevar tikt pie starptautiskiem tūristiem, bet paplašinot tūrisma piedāvājumu, kā arī aptverot kaimiņu valstis un reģionus, iespējas paplašinās.” Seminārā piedalījās trīs pārstāvji no katra partnera, kopā 21 dalībnieks. Noslēgumā dalībnieki saņēma sertifikātus. Decembrī visi partneri tiksies kopīgā sanāksmē, lai novērtētu paveikto un izskatītu turpmākos uzdevumus.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Gunta Dimitrijeva, attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja, projekta koordinatore

Drukāt

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other