Viesītes novada vadības tikšanās ar iedzīvotājiem

9. oktobrī Viesītes novada pagastu centros un Viesītes pilsētā notika iedzīvotāju tikšanās ar novada vadību- Viesītes domes priekšsēdētāju Alfonu Žuku, izpilddirektori Sanitu Lūsi, komunālās pārvaldes vadītāju Māri Blitsonu un pašvaldības policistu Jāni Pučinski.

Viesītes domes priekšsēdētājs Alfons Žuks  informēja iedzīvotājus par novada aktualitātēm- apkures sezonas sākšanos; pansionāta būvniecību Viesītē; ārkārtas stāvokļa izsludināšanu Viesītes novadā saistībā ar plūdu radītajiem postījumiem; darbu pie nākošā gada pašvaldības budžeta; minimālās algas celšanos par 50 EUR, sākot no 2018.g. janvāra, un ietekmi uz pašvaldības budžetu u.c. Priekšsēdētājs informēja, ka sākot no 2018.g. janvāra brīvpusdienas saņems arī visi bērnudārza bērni , kā arī aicināja visus iedzīvotājus aktīvi sekot līdzi un iesaistīties jaunā Viesītes novada Teritorijas plānojuma izstrādē.

Izpilddirektore un Saukas pagasta pārvaldniece informēja par Lones pasta nodaļas slēgšanu. Iedzīvotāji var nesatraukties, jo visas pasta funkcijas turpmāk veiks pastnieks.

Komunālās pārvaldes vadītājs Māris Blitsons ziņoja, ka saistībā ar Valsts Vides dienesta pieaugošajām prasībām ūdens attīrīšanai, atkritumu nodošanas tarifu paaugstināšanos un minimālās algas palielināšanos, no nākošā gada pieaugs cenas Viesītes Komunālās pārvaldes kanalizācijas un atkritumu pakalpojumiem. M. Blitsons atgādināja, ka ikvienai mājsaimniecībai ir jābūt atkritumu izvešanas līgumam. Sods par līguma neslēgšanu ir no 70 līdz 700 EUR. Tāpat svarīgi ir pareizi sašķirot atkritumus un atbilstošajos konteineros mest tiem paredzētās lietas- stiklu, plastmasu, papīru-, jo poligonā nododot šķirotos atkritumus, kuriem ir klāt arī neatbilstoši atkritumi- tie netiek pieņemti un ir jānodod vispārīgajos atkritumos par kuriem, par katru tonnu ir jāmaksā, tāpēc pareizi sašķirot atkritumus ir visu iedzīvotāju interesēs. Sākot no 2018.gada spēkā stāsies jaunie ugunsdrošības noteikumi, kuri paredz, ka virtuves tvaika nosūcējam ir jābūt atsevišķai ventilācijas sistēmai. Savukārt, sākot no 2020.gada, katrā mājsaimniecībā būs jābūt ierīkotiem dūmu detektoriem.

Sanākušie iedzīvotāji vadībai uzdeva visdažādākos sev interesējošos jautājumus, gan par novada lietām, gan komunālajiem un vietēja līmeņa jautājumiem.

Paldies visiem par atsaucību, dalību un ieinteresētību!

Jaunatnes lietu un sabiedrisko att.speciāliste A. Niķe

Foto: A.Niķe

Drukāt