Pasākums senioriem Rites Tautas namā

Piektdien, 22. septembrī Rites Tautas namā pulcējās paprāvs senioru pulciņš. Pasākuma ievaddaļā klātesošos seniorus sveica Rites pagasta pārvaldes vadītāja L. Bārdule.Rites TN sieviešu vokālais ansamblis “Rites balsis”un Rites psk. 5. klases skolniece K. Lukjanova sniedza muzikālu sveicienu.

Pasākuma otrajā daļā seniori varēja piedalīties dažādos muzikālos konkursos. Tā kā pasākuma dalībnieki bija ļoti atsaucīgi un piedalījās visāš aktivitātēs, balvas saņēma visi. Rezultātā izveidojās skanīgs senioru koris.

Seniori piedalījās loterijā, kurā visas biļetes bija pilnas. Lai saņemtu savu balvu bija nedaudz jāpadomā un jāuzmin, kas tā varētu būt.

Senioriem nācās nedaudz atgriezties savā bērnībā un bija jāatceras rotaļu soļi.  Pēc lustīgas izkustēšanās pasākuma dalībniekiem bija iespēja sevi un savus līdzgaitniekus ieraudzīt seniora Jāņa Kolpaka sarūpētajā filmā par darbiem, sacensībām un atpūtas mirkļiem padomju saimniecībā “Druvas”. Tā kā filma ir gandrīz divas stundas gara, nolēmām tai veltīt atsevišķu pasākumu novembrī.

 Seniori ar pateicības vārdiem un smaidu sejās devās uz mājām.

Par smaidu, kas rotāja senioru sejas gribu pateikt paldies visiem tiem, kas palīdzēja pasākuma organizēšanā.

Paldies  par muzikālo sveicienu sieviešu vokālajam ansamblim “Rites balsis”, Kristīnei Lukjanovai, skolotājai Ingai Davidānei.

Paldies senioriem, kas atsaucās uz mūsu aicinājumu apmeklēt šo pasākumu un pagodināja mūs ar savu klātbūtni.

Stipru veselību visiem un līdz nākamajai tikšanās reizei!

Rites Tautas nama vadītāja A. Guoģe

Drukāt

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other