Svētki dzejai „Es sajūtu rudeni”

Jau vairāk kā piecdesmit gadus Latvijā rudenī svin dzejas svētkus. Saulainā rudens dienā arī mēs pulcinājām Elkšņu pagasta dzejas mīļotājus uz kopīgu pasākumu, lai visi kopā baudītu dzeju. Šogad mūs ar savu sniegumu, laipni piekrita iepazīstināt mūsu pagasta iedzīvotāja Baiba Masuleviča. Pasākums izdevās jauks un sirsnīgs! Paldies par atsaucību visiem.

Nē, dzīve no tevis es neņemšu daudz:

Tikai to bērzu  smuidrumu

Maigo, tvanīgo lapu zaļumu

Birztalas balto stumbru

Neaizskaramo sudrabiņu.

Tikai rudenī  uzarto lauku

Pēc zemes un maizes, kurš smaržo,

Kurš glabā zem sniega

Klusi un droši asniņus jaunos.

Nē, no tevis es neņemšu daudz:

Tikai to, ko par savu var saukt.

Sirdī izloloto, rokā noglāstīto

Acu dzīlēs noslīkušo.

Tikai savu mazumiņu.

(Baiba Masuleviča)

Elkšņu Kultūras nama vadītāja Indra Saturiņa

Elkšņu bibliotēkas vadītāja Ingrīda Černauska

Drukāt

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other