Viesītes novada Teritorijas plānojuma izstrādes darba grupas tikšanās

2017.gada 26.septembrī uz Viesītes novada teritorijas plānojuma izstrādes darba grupas un izstrādātāju – SIA “Reģionālie projekti” pārstāvju tikšanos ieradās visu nozaru speciālisti, mūsu vietējie politiķi, kā arī apvienotās Būvvaldes vadītāja D. Cikanoviča, Izglītības un kultūras pārvaldes vadītāja A. Ķiploka. Sanāksmē  tika pārrunāti jautājumi par Teritorijas plānojuma sadaļām, saturu, atbilstību normatīvajiem aktiem un pašvaldības vēlmēm, lai nodrošinātu turpmāko attīstību, zemju un teritorijas kopumā izmantošanu.Ikviens pauda savu viedokli par viņaprāt svarīgām lietām, kuras jāņem vērā izstrādājot dokumentu.

Darba grupas sastāvs:  G. Dimitrijeva, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja, atbildīgā par TP izstrādi, L. Zvirbule – projektu administratore, Viesītes novada domes priekšsēdētāja vietniece, S. Puzāne – Nekustamo īpašumu vecākā speciāliste, Z. Avens – DA, CA un ugunsdrošības speciālists, L. Bārdule – Rites pagasta pārvaldes vadītāja, D. Čerņauskis – Elkšņu pagasta pārvaldes vadītājs, G. Puzāns – būvinženieris, S. Matačina – Sociālā dienesta vadītāja, M. Blitsons – SIA “Viesītes komunālā pārvalde” valdes priekšsēdētājs, S. Lūse – izpilddirektore, J. Līcis – Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas vadītājs.

Teritorijas plānojums ar tajā iekļautajiem Apbūves noteikumiem ir viens no vissvarīgākajiem attīstības plānošanas dokumentiem, kas skar katra iedzīvotāja intereses un vēlmes. Kopš 2009.gada administratīvi teritoriālās reformas, mūsu speciālisti strādā ar 4 spēkā esošiem teritorijas plānojumiem, kas ne tikai apgrūtina darbu, bet arī bieži vien rada neizpratni iedzīvotājos, jo nosacījumi visā novada teritorijā nav vienādi. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem, jaunais Teritorijas plānojums būs pieejams apvienotajā sistēmā TAPIS. Plānots, ka plānojuma pirmo redakciju varēsim nodot publiskajai apspriešanai 2018.gada vasarā. Lai Teritorijas plānojuma izstrādes process noritētu sekmīgi un rezultāts būtu pieņemams mums visiem, lūgums ikvienam iedzīvotājam, uzņēmējam, zemniekam sekot līdzi aktivitātēm, par kurām jūs visus regulāri informēsim. Ja rodas jautājumi, tos variet noskaidrot sazinoties ar  darba grupas speciālistiem. Pagaidām dokumenta izstrādes procesā uzsvars būs uz informācijas apkopošanu un esošās situācijas izzināšanu. Gaidām jūsu ieinteresētību un līdzdalību.

G. Dimitrijeva, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

 

Drukāt

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other