Seminārs LEADER projektu potenciālajiem iesniedzējiem

Lauku partnerība Sēlija  organizē semināru LEADER projektu potenciālajiem iesniedzējiem „Kā sagatavot projektu pieteikumus  LEADER  programmas  2017.gada otrajam projektu konkursam”

Norises laiks: 2017.gada 4.oktobris.

Norises vieta: Jēkabpils novads, Brodi, Ābeļu pagasta kultūras nams.

Pl. 10 30 – Ierašanās, reģistrācija;

Pl. 11 00 – 11  20 –  Lauku partnerības „Sēlija” attīstības stratēģijas mērķi, 2017. Gada otrajā konkursā izsludinātās rīcības un līdzekļu apjoms. Skaidrīte Medvecka, LP Sēlija administratīvā koordinatore.

Pl. 11 20 – 12 20 –  MK noteikumi Nr.590. Projektu pieteikumu veidlapas un to aizpildīšanas nosacījumi. Judīte Podniece, Viduslatvijas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Valsts atbalsta un LEADER pasākumu daļas vadītāja.

Pl. 12 20 – 12 40 – Kafijas pauze

Pl. 12 40 – 13 20 –  Rīcību rezultatīvie rādītāji un vērtēšanas kritēriji. Ieva Jātniece, LP Sēlija izpilddirektore.

Pl. 13 20 – 14 20 – Diskusija – jautājumi un atbildes par LEADER projektu izstrādes un ieviešanas jautājumiem. .

Tos semināra dalībniekus, kuriem ir vieglāk strādāt ar informāciju papīra formātā,  aicinām paņemt līdzi izdrukātus MK noteikumus Nr.590., kā arī sev interesējošo projekta pieteikuma veidlapu. Visi minētie dokumenti atrodami www.partneribaselija.lv sadaļā „LEADER projektu iesniedzējiem” , kā arī www.lad.gov.lv

Drukāt

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other