Viesītes novadā īstenots projekts “Videonovērošanas tīkla izveide Viesītes novadā”

Viesītes novada pašvaldība Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansēta projekta “Videonovērošanas tīkla izveide Viesītes novadā” Nr. 17/AL24/2/A019.22.03-3 īstenošanu uzsāka 2017.gada jūnijā pēc tam, kad tika saņemts Lauku Atbalsta dienesta lēmums par LEADER programmas projekta iesnieguma apstiprināšanu. Pamatojoties uz organizēto iepirkuma nolikumu “Videonovērošanas sistēmas uzstādīšana Viesītes novada Elkšņu, Rites, Lones ciemos un Viesītes pilsētā”, 2017.gada 13. jūnijā tika noslēgts līgums ar uzņēmumu SIA “Videoprojekts Baltija” par videonovērošanas sistēmas uzstādīšanu Viesītes novada  Elkšņu, Rites, Saukas ciemos un Viesītes pilsētā.

Projekta “Videonovērošanas tīkla izveide Viesītes novadā” vispārējais mērķis ir sakārtot publisko ārtelpu, lai uzlabotu iedzīvotāju drošību Viesītes novadā un līdz ar to lauku partnerības “Sēlija” teritorijā. Projekta konkrētais mērķis ir izveidot videonovērošanas tīklu uzstādot 13 videonovērošanas kameras ar nepieciešamo aprīkojumu Elkšņos, Lonē, Ritē un Viesītē. Projekta rezultātā izveidots videonovērošanas tīkls – vienota sistēma, kas pārklāj visu novada teritoriju, līdz ar to mērķis ir sasniegts. Videonovērošanas kameras ir uzstādītas adresēs: Pagastmāja, Elkšņi, Elkšņu pagasts, Rites pamatskola, Rites pagasts, Druviņas 8, Rites pagasts, Pagastmāja, Lone, Saukas pagasts, Smilšu iela 39,  Viesīte, Kaļķu iela 12, Viesīte, Brīvības  iela 33a, Viesīte. Plānotais projekta īstenošanas laiks sākotnēji bija plānots no 2017.gada 1.septembra līdz 2018.gada 30.aprīlim, bet pateicoties veiktajam iepirkumam, aktivitātes ir pabeigtas ātrāk. Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 10708.50, tai skaitā EUR 9637.65 ir publiskais – ELFLA finansējums, savukārt EUR 1070.85 ir pašvaldības līdzfinansējums.

Vairāk informācijas par Eiropas lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

G. Dimitrijeva, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

Drukāt

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other