Atjaunots un papildināts rotaļu laukums Sporta ielas 27 mājas pagalmā

Sadarbībā ar Viesītes novada pašvaldības NVA projektu un iedzīvotāju iniciatīvas grupu ‘’Rotaļu laukuma atjaunošana un papildināšana Sporta ielas 27.mājas pagalmā’’, kuras vārdā rīkojās Liene Maisaka, š.g. 2 septembrī tik uzstādīts jauns rotaļu laukumiņš.  Par to liels paldies jāsaka SIA ‘’Margold’’, kas laukumiņu izgatavoja, atveda un uzstādīja, neskatoties uz lielo attālumu(~130km).

Ideja par jaunu rotaļu laukumiņu radās, pēc kādas ļoti skaistas un saulainas sestdienas, kad Sporta ielas 27. mājas pagalms bija pilns ar bērniem, kuri spēlējas ‘’smilšu kastē’’, kas pēc tādas vairs neizskatās. Pie ‘’smilšu kastes’’ atradās arī ļoti vecas dzelzs šūpoles, kas bija gan fiziski, gan morāli savu laiku nokalpojušas, tās šobrīd ir jau demontētas.

Uz nākamo pavasari ir plānots uzstādīt arī jaunu smilšu kasti. Ļoti ceru, ka par smilšu kasti parūpēsies Viesītes novada pašvaldība.

Milzīgs paldies visiem, kas iesaistījās un palīdzēja.

Liene Maisaka

Drukāt