Noslēgušās starptautiskas apmācības “Jauniešiem draudzīgi pakalpojumi”

No 22.-29. augustam Viesītes novada Jaunatnes lietu speciāliste Austra Niķe un Jauniešu domes pārstāve Evelīna Bantauska apmeklēja starptautiskas apmācības “Jauniešiem draudzīgi pakalpojumi”. Apmācības norisinājās Kauņā un pulcēja 30 jaunatnes jomas pārstāvjus un darbiniekus no 6 dažādām valstīm- Norvēģijas, Slovēnijas, Turcijas, Portugāles, Lietuvas un Latvijas. No Latvijas apmācībās piedalījās arī Priekuļu Jaunatnes lietu speciāliste Elīna Krieviņa un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un Jaunatnes pārvaldes Jaunatnes nodaļas galvenā speciāliste Sanita Lāce.

Apmācību dalībnieki nedēļas garumā strādāja pie vienotu “Jauniešiem draudzīgu pakalpojumu”standartu un iniciatīvas “Jauniešiem draudzīgs” izstrādes. Dalībnieki dalījās ar savu valstu pieredzi par jauniešu iesaisti un iespējošanu, kā arī mācījās padziļinātāk izprast jauniešu vajadzības un psiholoģiju. Nedēļas garumā apmācības apmeklēja vairāki vieslektori, kuri dalījās savā pieredzē un zināšanās.  Kauņas pašvaldības policists stāstīja par savu pieredzi darbā ar riska grupu jauniešiem- viņš ir izveidojis savu nevalstisko organizāciju, kurā jauniešiem ir iespēja iesaistīties un apgūt dažādas ar drošību saistītas prasmes. Viņa izveidotais NVO ir vienīgais valstī, kas ir saņēmis drošības sertifikātu un tajā darbojošies jaunieši var sniegt apsardzes pakalpojumus dažādu pasākumu laikā.

Jauniešu domes pārstāve Evelīna teic, ka viņas lielākais ieguvums no šīm mācībām ir iniciatīva negaidīt uz pārējiem, bet iet un darīt pašai.  “Bieži vien iniciatīvas netiek atbalstītas, taču, iedvesmojoties no vieslektoriem sapratu, ka ir jāiet un jādara. Arī mazas idejas var pāraugt lielos projektos, kas aizrauj daudzus un izcils piemērs tam, ir Kauņā realizētais Šilainiai projekts, kura iniciatore, vietējā māksliniece, iesaistot jauniešus, pēta sava mikrorajona vēsturi un ar dažādu radošo darbnīcu palīdzību padara to skaistāku un pievilcīgāku visiem iedzīvotājiem. Jauniešiem svarīga ir vide, kurā viņi dzīvo, tāpēc  ir svarīgi nodrošināt transporta un darba iespējas, lai visi varētu piedalīties sev interesējošās aktivitātēs. Liels ieguvums bija iepazīt citu valstu pārstāvjus un viņu praksi, idejas. Pārvarēt valodas barjeras, nebaidīties komunicēt, smelties idejas un iedvesmoties.”

“Jauniešiem draudzīgu pakalpojumu”standarti nosaka, ka jaunatnes politika tiek veidota aptverot visas nozīmīgākās jomas, kas skar jauniešu dzīvi,- publisko pārvaldi un administrāciju; veselības aprūpes pakalpojumus; izglītību, neformālo un interešu izglītību; mājokļu politiku; sabiedriskā transporta pakalpojumus un mobilitāti; sociālos pakalpojumus; jaunatnes darbu; kultūru; labklājību, infrastruktūru; sabiedrības drošību; piedalīšanos lēmumu pieņemšanā; nodarbinātību; uzņēmējdarbību; integrāciju; starpnozaru sadarbību. Pašlaik Latvijā šādi vienoti standarti vēl nav ieviesti.

Apmācības organizētas Erasmus+ projekta ietvaros sadarbībā ar Politikos tyrimų ir analizės institutas.

   

Jaunatnes lietu speciāliste Austra Niķe

Jauniešu domes pārstāve Evelīna Bantauska

Drukāt

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other