Viesītes novada izglītības iestādes gatavas jaunajam mācību gadam

21. augustā Viesītes novadā notika skolu pieņemšana jaunajam mācību gadam. Viesītes novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks, izpilddirektore Sanita Lūse un Jēkabpils novada Izglītības un kultūras pārvaldes vadītāja Anda Ķipoka apmeklēja Viesītes vidusskolu, PII „Zīlīte”, Viesītes mūzikas un mākslas skolu, Viesītes Sporta skolu un Rites pamatskolu.

Viesītes vidusskolā vasaras mēnešos ir nokrāsota skolas fasāde, uzstādīti soliņi, pilnībā izremontēts mūzikas kabinets, sporta zālē nomainīti trieciendroši logi, izveidota ‘augu māja’, uzlabots fizikas un ķīmijas kabinets. 2. klasei ir izremontēta klases telpa un sanitārais mezgls. 1. klasei jau iegādāti mācību līdzekļi.

Viesītes pirmsskolas izglītības iestādē „Zīlīte” šovasar izremontētas divas grupiņas, visās grupiņās iegādātas jaunas gultiņas un izremontētas trauku mazgātavas telpas. Vēl ir  iegādāts arī jauns sporta inventārs un uzstādīti jauni rotaļlaukuma elementi.

Viesītes Mūzikas un mākslas skola jauno mācību gadu sagaida ar izremontētu skatuvi, kas ieguvusi jaunu, vizuāli pievilcīgu izskatu. Šovasar atjaunotas arī grīdas. Jāpiemin, ka mūzikas un mākslas skola šogad atver jaunas filiāles Neretā un Mazzalvē.

Viesītes Sporta skolā veikts treneru telpu kosmētiskais remonts un pilnībā gatavs darbam ir āra sporta stadions.

Rites pamatskolā veikts centrālā koridora un mājturības kabineta kosmētiskais remonts, iegādāts jauns portatīvais dators un visās klasēs- jaunas tāfeles.

Visās Viesītes novada mācību iestādēs pedagogu rindas ir nokomplektētas. Komisija nepilnības pārbaudes laikā nav konstatējusi un skolas ir atzītas kā darbam gatavas.

 

Jaunatnes lietu un sabiedrisko attiec.spec. Austra Niķe

Drukāt

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other