Valsts Lauku tīkla aktivitāte „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”

 Valsts Lauku tīkla aktivitāte „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai

Jēkabpils nodaļas rīkota informatīvā diena   06.09.2017.

Norises vieta: Jēkabpils konsultāciju birojs, Bebru iela 108, Jēkabpils

Programma

Laiks Stundu skaits Saturs Lektors
10:00-10:30 0.5 Iepazīšanās. Informācija par LLKC, VLT aktivitātēm un pasākumiem. Iepriekšējos gados paveiktais un plānotais darbs 2017. gadā.

 

Anita Putka ,LLKC Jēkabpils nodaļas uzņēmējdarbības konsultante
10:30-11:00 0.5 Aktivitātes „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” pasākumi “Tu vari vairāk” un “Laukiem būt”.

Pasākumu mērķi, uzdevumi un līdzšinējā pieredze.

Baiba Gulbe,

LLKC Lauku attīstības nodaļas projektu vadītāja

11:00-11:30 0.5 Nevalstiskā sektora darbība. Sabiedriskās aktivitātes projektu pieredze.

Ko jauniešiem piedāvā nevalstiskais sektors.

Agita Pleiko,  biedrības “Jēkabpils NVO resursu centrs” valdes priekšsēdētāja

nvoresursi@inbox.lv

11:30-12:00 0.5 Jauniešu iniciatīvas laukos, līdzdalība dzīves kvalitātes uzlabošanā savā pašvaldībā. Sadarbība jaunatnes jomā Sēlijas pašvaldībās. Jauniešu dome. Vita Tropa, Salas novada jaunatnes lietu speciāliste
12:00-12:30 0.5 Konkursā „Laukiem būt!” iegūtās zināšanas un apmācību nozīme savas idejas īstenošanā. Pieredze dažādu projektu realizēšanā. Ieva Rožlapa, 2016.gada pasākuma „Tu vari vairāk ” un „Laukiem būt ” dalībniece
12:30-12:45 Kafijas pauze
12:45-13:15 0.50 Diskusija, informācijas apkopojums, atbildes uz jautājumiem, mācību anketu aizpildīšana. Anita Putka,LLKC Jēkabpils nodaļas uzņēmējdarbības konsultante
Kopā st. 3.0

 

Informatīvā diena un 5 dienu mācības ir bezmaksas. Mācību dienu datumus un tēmas pārrunāsim informatīvajā dienā. Mācību noslēgumā būs pieredzes apmaiņas brauciens.

Sīkāka informācija t. 26511269 vai anita.putka@llkc.lv vai pie novadu lauku attīstības konsultantiem.

Drukāt

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other